FAQ

Platforma ORDERFOX.com je v současné době přístupná bezplatně.

Pokud by používání platformy bylo zpoplatněno, bude Orderfox uživatele včas informovat a nabídne Vám, abyste uzavřeli zpoplatněné používání se všemi funkcemi. Orderfox si v tomto případě vyhrazuje právo omezit další bezplatné používání na určité funkce.

Smlouva ORDERFOX.com se uzavírá na 12 měsíců (smluvní rok). Smlouva se po příslušném smluvním roce automaticky prodlužuje o další rok. Pokud chcete smlouvu ukončit, můžete nejpozději 3 měsíce před uplynutím Vašeho smluvního roku písemně, poštou nebo e-mailem sdělit, že smlouvu nechcete prodloužit.

 • Snadné umístění zakázek díky komfortním a časově úsporným prvkům platformy
 • Rychlý přístup k perfektně vhodným výrobcům CNC díky četným funkcím filtrování při hledání
 • Nalezení lokálních a globálních výrobních partnerů CNC díky praktickému geografickému vymezení oblasti u vypsané zakázky 
 • Vybudování sítě dodavatelů a snadnější cílené vyhledávání kvalifikovaných partnerů
 • Předdefinování specifikace výrobních partnerů již při vypsání zakázky: Velikost podniku, jazyk pro nabídku, měna, dodací podmínky, certifikace
 • Vytvoření filtru pro preferované exkluzivní partnery nebo používání černých listin s firmami, aby byl optimalizován přesný cíl již při vypsání zakázky
 • Rychlá výpomoc při nedostatečné kapacitě nebo výpadku stroje
 • Jednoduché hledání a nalézání zakázek CNC při příliš nízkém vytížení
 • Snížení odbytových nákladů díky efektivnímu hledání zakázek CNC s ORDERFOX.com
 • Kontinuální nárůst zakázek díky ORDERFOX.com aktivitám odbytu
 • Zakázky perfektně vhodné pro Váš podnik díky četným funkcím filtrování
 • Zvýšení obratu díky vyššímu vytížení s generováním zakázek u ORDERFOX.com
 • Přístup ke všem zakázkám generovaným ORDERFOX.com
 • Rychlé a náklady spořící získávání nových zákazníků
 • Kontinuální zvýšení obchodních šancí v silně rostoucí komunitě CNC
 • Interaktivní firemní profil s celosvětovou prezencí online ke zvýšení Vašich obchodních šancí
 • Nastavení Privacy Mode ve firemním profilu, když nechcete být kontaktováni
 • Hledání firem s četnými funkcemi filtrování, aby byli spolehlivě nalezeni správní obchodní partneři
 • Přístup ke všem firemním profilům na ORDERFOX.com
 • Výměna znalostí v jedinečné, globální komunitě u profilu branže CNC
 • Maximální bezpečnostní standardy při zacházení s daty a při přenosu dat na ORDERFOX.com
 • Rozšíření sítě v oblasti obchodní činnosti pro Váš obchodní úspěch
 • Využití šancí pro nové obchodní možnosti
 • Inovativní, přehledný ovládací panel pro rychlý přístup k nejrůznějším datům
 • Neomezený počet uživatelů pro jeden závod
 • E-mailová oznámení a zprávy k Vámi předdefinovaným tématům
 • Silná podpora prostřednictvím chatu a telefonu od ORDERFOX.com pro členy ORDERFOX.com

U ORDERFOX.com můžete stanovit v “Nastavení”, která z Vašich dat mohou vidět ostatní uživatelé ORDERFOX.com. Používejte nastavení Privacy Mode ve firemním profilu, když nechcete být kontaktováni. Vaše kontaktní údaje a kontaktní osoby na ORDERFOX.com nebudou viditelné.

Abyste byli potenciálními obchodními partnery na platformě optimálně nalezeni, měli byste Váš firemní profil v “Nastavení” pokud možno kompletně vyplnit.

Zobrazené informace a statistiky jsou založeny na údajích o profilu uvolněných podnikem. Firemní data Vašeho profilu mohou být zpracovávána a doplňována uživatelem autorizovaným/registrovaným Vaším podnikem. Tato osoba může na doplnění načíst také Vaše firemní logo, libovolně volitelné firemní obrázky a videa, aby byl Váš firemní profil ztvárněn co možná nejvýmluvnějším způsobem.

ORDERFOX.com zaznamenává firemní profily pouze s veřejně zjevnými daty (např. data z obchodního rejstříku) a s daty uvolněnými podnikem. Respektujte prosím, že o podnicích, které s ORDERFOX AG neuzavřely žádnou smlouvu, také nejsou publikována žádná data – máte kdykoli plnou kontrolu nad tím, která data Vaší firmy jsou zobrazována! Pokud by podnik nebyl zobrazován, neuvolnil pro hledání ještě svá data.

Můžete pro podnik založit neomezený počet uživatelů; každopádně je třeba pro další závody příp. pobočky podniku vždy zřídit samostatný přístup, aby Vás ostatní uživatelé na platformě správně nalezli.

Hledání je strukturované hledání podle kategorií: Pojmy zadané v kategoriích hledání jsou porovnávány s obsahy všech firemních profilů ORDERFOX.com – např. informace o strojovém parku, kompetence a schopnosti.

S hledáním můžete cíleně nalézt relevantní kontakty. Kombinujte filtry hledání, abyste vymezili Vaše výsledky hledání. Pravidelně Vám budou chodit e-maily Vám „střižené na míru“ s přehledem o tom, kdo si například v posledních dnech vyvolal Váš profil nebo kteří uživatelé ORDERFOX.com zveřejnili  vypsání zakázky, kterým byste mohli dát nabídku (na základě Vašich založených informací o uživateli).

Ty můžete zcela jednoduše v “Nastavení” sami kdykoli změnit příp. aktualizovat.

Ochrana dat je jednou z nejvyšších priorit u ORDERFOX.com. Víme, jak citlivá jsou data týkající se firmy a činíme proto bedlivá preventivní opatření, aby zůstala bezpečná – ať již to je technicky zakódovaným, exkluzivním a individuálně ověřovaným přístupem k systému, ale také zakódováním dat samotných, které je prováděno s jedním z nejlepších systémů k zakódování. Navíc máme kdykoli kontrolu nad tím, kdo se pokouší dostat do systému. Tato opatření zaručují maximální míru bezpečnosti pro Vás a Vaše cenná data.

Využijte funkci chat na ORDERFOX.com nebo kontaktujte ORDERFOX.com telefonicky. Tým podpory u ORDERFOX.com podporuje členy v případě veškerých dotazů ohledně ORDERFOX.com a při používání prvků platformy.