Novosti

27. Ožujak 2018

ORDERFOX.com govori korejski jezik

U oku tigra – ORDERFOX.com privredu Koreje dovodi na svoju platformu. Sa korejskim jezikom ORDERFOX.com od sada govori još jedan azijatski jezik.

Republika Koreja (Južna Koreja), koja se ubraja u zemlje tigra, razvila se u jednog od najvažnijih globalnih privrednih regija, i to ne samo radi svog eksponiranog geografskog položaja na poluotoku između privrednih sila Kine i Japana. Sa korejskim jezikom ORDERFOX.com od sada govori još jedan azijatski jezik. Južna Koreja glasi sa azijatskog kneza izvoza, koji je u samo nekoliko postao vodeći u brodogradnji, strojogradnji i izgradnji postrojenja te u proizvodnji elektronike i automobila. U najpoznatije koncerne države ubrajaju se Samsung, LG, Hyundai, Kia i Doosan. Najvažnije zemlje izvoza su Kina i SAD.

Tehnološki inovativna Koreja posjeduje vrlo visoku zastupljenost Interneta (92%), uslijed čega je digitalizacija i njena implementacija u radne poslovne procese već vrlo proširena. Sa ORDERFOX.com država orijentirana eksportu dobiva pristup Internetu CNC-branše bez jezične barijere, čime se unutar  zajednice nude veće šanse za globalne poslovne kontakte. Kako CNC poduzeća za proizvodnju tako i dobavljači elektrike na taj način mogu koristiti potencijale tehnološke promjene i digitalizacije. Korištenje svih funkcija na ORDERFOX.com je besplatno.

Dobro došli u novi digitalni svijet CNC-a.