Nyheter

15. mai 2018

Kundehistorie: Drone Champions AG, Liechtenstein

Kreative startplattformer for konkurransedroner laget via ORDERFOX.com.

Liechtensteinbedriften Drone Champions AG bruker droneracing til å skape en ny trendsport som kombinerer virkelige med virtuelle dimensjoner. Målet med racet for dronepilotene er å overvinne en tredimensjonal hinderløype med en 700 gram «lett» og opptil 140 km/t rask fjernstyrt drone så hurtig som mulig. Et virtuelt PC-spill tjener her til å kvalifisere seg for de virkelige europeiske racingbegivenhetene. Blant de avgjørende faktorene for suksessen til den nylanserte racingserien er oppstart og underholdning.

Høyhastighetsekspertene i Drone Champions AG har tilbudt startplattformer for racingdronene på ORDERFOX.com for sesongstarten. Den frittstående delen av glassfibermateriale ble på kort varsel fremstilt av en CNC-leverandør registrert på ORDERFOX.com.

«Portalen er enestående. Med bare noen få klikk kunne vi raskt og enkelt plassere vår forespørsel, og på kort tid hadde vi fire tilbud på bordet», forklarer en tilfreds Joachim Cerny, sjef for forskning og utvikling hos Drone Champions AG. Han er overbevist om at han også i fremtiden vil ha stor nytte av ORDERFOX.com.

Joachim Cerny, sjef for forskning og utvikling
Drone Champions AG, Ruggell, Liechtenstein

www.dcl.aero