Nyheter

13. mars 2018

Kundehistorie: SBS Metalltechnik GmbH, Tyskland

ORDERFOX.com øker ytelsen til metallarbeidere i Sachsen.

Med erfaring fra mer enn 125 års virksomhet utfører SBS Metalltechnik GmbH i tyske Dresden krevende maskin-, metall- og stålkonstruksjoner innen kompetanseområdene vakuumteknikk, jernbaneteknikk, verktøymaskiner, valseverk, sceneteknikk og stålkonstruksjon. SBS Metalltechnik tilhører med sin maskinpark TOPP-20 blant tyske virksomheter som er utstyrt med det nyeste av CNC-teknikk. Den nyeste investeringen er et CNC frese- og boresenter med dreie/skyvebord og dreietapper for mekanisk bearbeidelse av presise komponenter på opptil 16 meters lengde.

Det kostnadsfritt utnyttbare online-verktøyet ORDERFOX.com, hvis prosessintegrasjon er under utprøving i salg og innkjøp, forventes blant annet å fremvise et kunde- og oppdragspotensial for bearbeidelse av store deler også fra markeder som hittil ikke har vært bearbeidet aktivt. «De intelligente filterfunksjonene og de tilhørende målrettede søkemulighetene etter passende oppdrag gjør plattformen til et kraftfullt innkjøpsverktøy», forklarer Ramon Thielecke, ansvarlig for produksjonsplanlegging og arbeidsklarkjøring, som har latt seg overbevise om plattformens fordeler. Firmaet SBS Metalltechnik er registrert på ORDERFOX.com med begge sine aktuelle roller, som CNC-leverandør og innkjøper.

Med ORDERFOX.com, kjent som Internettet til CNC-bransjen, foretar SBS Metalltechnik et aktivt digitaliseringsskritt innen sitt eget virksomhetsprosesslandskap. Medansvarlig for en vellykket integrasjon er den fremragende brukeropplevelsen (UX), især med hensyn til enkel bruk gjennom menystyrte brukergrensesnitt. Selv de eldre kollegene, som ikke er født inn i den digitale generasjonen, opplever med ORDERFOX.com en intuitiv inngang til en ny og digital verden.

Ramon Thielecke, produksjonsplanlegging/arbeidsklargjøring
SBS Metalltechnik GmbH, Dresden, Tyskland

www.sbs-dresden.de