Najczęściej zadawane pytania

Obecnie platforma ORDERFOX.com dostępna jest bezpłatnie.

Jeżeli korzystanie z platformy stanie się odpłatne, Orderfox odpowiednio wcześnie poinformuje o tym użytkowników i zaoferuje im zawarcie umowy na odpłatny dostęp do wszystkich funkcji. W takim przypadku Orderfox zastrzega sobie prawo do ograniczenia dalszego bezpłatnego korzystania do określonych funkcji.

Umowa z ORDERFOX.com zostaje zawarta na okres 12 miesięcy (rok obowiązywania umowy). Po upływie roku obowiązywania umowy zostaje ona każdorazowo automatycznie przedłużona o kolejny rok. Jeżeli użytkownik chce zakończyć umowę, może on poinformować przedstawicieli ORDERFOX.com, że umowa nie będzie przedłużana, pocztą tradycyjną bądź elektroniczną, co najmniej trzy miesiące przed końcem roku obowiązywania umowy.

 • Łatwe składanie zamówień, dzięki wygodnym funkcjom platformy, gwarantującym oszczędność czasu
 • Szybki dostęp do odpowiednich wytwórców produkujących na maszynach CNC dzięki wielu filtrom wyszukiwania
 • Wyszukiwanie wytwórców produkujących na maszynach CNC działających na skalę lokalną i globalną, dzięki praktycznemu geograficznemu ograniczeniu obszaru przetargowego
 • Poszerzanie sieci dostawców oraz łatwiejsze wyszukiwanie, nawiązywanie i utrzymywanie relacji z wykwalifikowanymi partnerami
 • Możliwość określenia profilu producenta, z którym chcemy współpracować, już w ogłoszeniu przetargowym: wielkość przedsiębiorstwa, język, w którym ma być sporządzona oferta, waluta, warunki dostawy, certyfikaty
 • Korzystanie z ustawień filtrów dla preferowanych wyłącznych partnerów bądź firm dodanych do czarnej listy, w celu optymalizacji trafności przetargu
 • Szybkie wsparcie w okresach ograniczonych zdolności produkcyjnych lub awarii maszyn
 • Łatwe wyszukiwanie zamówień z branży CNC w okresach zmniejszonego wykorzystania mocy produkcyjnych
 • Ograniczenie kosztów dystrybucji, dzięki wydajnemu wyszukiwaniu zamówień z branży CNC na platformie ORDERFOX.com
 • Stały wzrost liczby zamówień, dzięki działaniom platformy ORDERFOX.com w zakresie dystrybucji
 • Zamówienia idealnie dopasowane do możliwości firmy użytkownika, dzięki wielu filtrom wyszukiwania
 • Wzrost obrotów, poprzez zwiększone wykorzystanie mocy produkcyjnych, dzięki zamówieniom pozyskiwanym za pośrednictwem platformy ORDERFOX.com
 • Dostęp do wszystkich zamówień generowanych za pośrednictwem platformy ORDERFOX.com
 • Szybkie i efektywne kosztowo pozyskiwanie nowych klientów
 • Stały wzrost możliwości biznesowych w szybko rozrastającej się społeczności profesjonalistów z branży CNC
 • Interaktywny profil firmy dostępny online dla użytkowników na całym świecie, w celu zwiększenia możliwości biznesowych
 • Dostęp do ustawień prywatności na profilu firmy, jeżeli użytkownik nie chce, aby partnerzy biznesowi się z nim kontaktowali
 • Wyszukiwanie firm przy wykorzystaniu wielu funkcji filtrów, w celu precyzyjnego wyszukiwania właściwych partnerów
 • Dostęp do wszystkich profili firm zarejestrowanych na platformie ORDERFOX.com
 • Wymiana informacji w ramach jedynej tego rodzaju, globalnej społeczności skupiającej profesjonalistów z branży CNC
 • Zachowanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania i przekazywania danych za pośrednictwem platformy ORDERFOX.com
 • Poszerzanie sieci kontaktów biznesowych, w celu zapewnienia sobie sukcesu rynkowego
 • Wykorzystywanie nowych możliwości biznesowych
 • Innowacyjny, przejrzysty panel nawigacyjny, w celu zapewnienia użytkownikom szybkiego dostępu do różnego rodzaju danych
 • Nieograniczona liczba użytkowników w danym przedsiębiorstwie
 • Powiadomienia e-mail i raporty dotyczące kwestii określonych uprzednio przez użytkownika
 • Solidne wsparcie za pośrednictwem czatu oraz telefonu udzielane członkom społeczności ORDERFOX.com przez przedstawicieli platformy ORDERFOX.com

Na platformie ORDERFOX.com użytkownik może przejść do sekcji „Ustawienia”, aby ustalić, które dane użytkownika są widoczne dla innych Użytkowników platformy ORDERFOX.com. Jeżeli użytkownik nie chce, aby partnerzy biznesowi się z nim kontaktowali, może odpowiednio dostosować ustawienia prywatności na profilu firmy. Dane kontaktowe oraz dane osoby do kontaktu danego użytkownika ORDERFOX.com zostają ukryte.

Aby umożliwić potencjalnym partnerom biznesowym znalezienie swojego profilu na platformie, należy podać jak najwięcej informacji w profilu firmy, w sekcji „Ustawienia”.

Wyświetlane informacje i statystyki generowane są w oparciu o dane udostępnione przez firmę na jej profilu. Dane firmy na danym profilu mogą być edytowane i uzupełniane przez użytkowników upoważnionych/zarejestrowanych przez firmę. Taka osoba może publikować logo firmy, jej dowolne zdjęcia i materiały wideo, aby profil firmy był widoczny i atrakcyjny dla użytkowników portalu.

W profilach firm na portalu ORDERFOX.com publikowane są dane, które są publicznie dostępne (np. dane z rejestru handlowego) lub zostały przekazane przez daną firmę. Należy pamiętać, że nie są publikowane dane przedsiębiorstw, które nie podpisały umowy z ORDERFOX AG – użytkownicy zawsze mają pełną kontrolę nad tym, jakie dane dotyczące firmy są wyświetlane! Jeśli dana firma nie jest wyświetlana, oznacza to, że nie udostępniła jeszcze swoich danych do wyszukiwania.

Do danej firmy można przypisać nieograniczoną liczbę użytkowników, jednak dla poszczególnych zakładów lub oddziałów firmy należy utworzyć niezależny dostęp, aby inni użytkownicy platformy mogli bez problemu znaleźć dany zakład.

Jest to uporządkowane wyszukiwanie w oparciu o kategorie: hasła podane w kategoriach wyszukiwania są porównywane z treścią wszystkich profili firmowych zarejestrowanych na platformie ORDERFOX.com – np. z informacjami dotyczącymi parków maszynowych, kompetencji i umiejętności.

Dzięki takiej formie wyszukiwania informacji użytkownik może znaleźć konkretne, istotne dla siebie kontakty biznesowe. Można łączyć ze sobą poszczególne filtry wyszukiwania, aby ograniczyć wyniki wyszukiwania. Użytkownik regularnie otrzymuje dostosowane do swoich potrzeb wiadomości e-mail z informacjami, którzy użytkownicy w ostatnich dniach wchodzili na jego profil lub którzy użytkownicy platformy ORDERFOX.com publikowali zaproszenia do składania ofert, na które dany użytkownik może złożyć ofertę (w oparciu o przechowywane dane użytkownika).

Takiej zmiany lub aktualizacji można w łatwy sposób dokonać samodzielnie w dowolnym momencie, w sekcji „Ustawienia”.

Na platformie ORDERFOX.com ochrona danych jest najważniejsza. Wiemy, że wrażliwe dane spółki wymagają szczególnej ochrony i w związku z tym z najwyższą starannością podejmujemy środki ostrożności w celu zapewnienia, że dane te są odpowiednio zabezpieczone poprzez technicznie szyfrowany, ograniczony i indywidualny dostęp do systemu, jak również poprzez szyfrowanie samych danych przy wykorzystaniu jednego z najlepszych systemów szyfrowania. Ponadto sprawujemy stały nadzór nad systemem, kontrolując wszystkie próby dostępu. Działania te są gwarancją najwyższego poziomu bezpieczeństwa naszych użytkowników oraz ich wartościowych danych.

Zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu dostępnego na platformie ORDERFOX.com lub kontaktu telefonicznego z naszymi przedstawicielami. Zespół Wsparcia platformy ORDERFOX.com zapewnia użytkownikom wsparcie we wszelkich kwestiach dotyczących platformy ORDERFOX.com oraz korzystania z jej funkcji.