Novinky

alt

08. Máj 2018

História zákazníkov: MAWITECH, Nemecko

Technický poskytovateľ nákupných služieb vsádza na ORDERFOX.com.

Na začiatku minulého roku založený podnik na poskytovanie služieb MAWITECH sa špecializuje na vyhľadávanie výrobcov CNC pre technické súčiastky, ktoré potrebujú vysvetlenie. Konkurz a zháňanie ponúk je často veľmi časovo nákladné, takže si firma pomáha v dobe digitalizácie novými metódami a pomôckami na vyhľadávanie dodávateľov a nákup. Služby firmy MAWITECH obsahujú ale ešte viac. „Podľa potreby vyhotovíme podrobné plány pre výrobné procesy. Identifikujeme nákladové faktory, odvodíme z toho stratégie zníženia nákladov, stanovíme optimálny výrobný proces a urobíme odhad výrobných nákladov“, vysvetľuje Martin Wilhelm, zakladateľ a majiteľ firmy, spolu so svojím synom Alexandrom.

S ORDERFOX.com získala firma MAWITECH v posledných týždňoch pozitívne skúsenosti. Preto dôveruje pri konkurzoch a hľadaní dodávateľov pre súčiastky CNC najväčšej globálnej online platforme v rámci odvetvia CNC. Firma MAWITECH nachádza cez bezplatne využiteľný internet odvetvia CNC potencionálnych dodávateľov pre svojich zákazníkov.

S ORDERFOX.com, sleduje firma MAWITECH dôsledne svoje podnikateľské vízie. „Staviame v období digitalizovaných obchodných procesov na podnikateľskej sieti s nadhodnotou. S ORDERFOX.com, ako riešením platformy pre odvetvie CNC, sa spoliehame na rýchlu online platformu s jednoduchou obsluhou vybavenú inteligentnými filtrami“, zdôrazňuje Martin Wilhelm digitalizačnú stratégiu firmy MAWITECH.

Martin Wilhelm a Alexander Wilhelm, zakladatelia a majitelia firmy
MAWITECH, Lauf an der Pegnitz, Nemecko

www.mawitech.de