Novinky

15. Máj 2018

História zákazníkov: Drone Champions AG, Lichtenštajnsko

Kreatívne spúšťacie platformy pre preteky dronov vyrobené cez ORDERFOX.com.

Lichtenštajnská firma Drone Champions AG vsádza s pretekmi dronov na nový módny šport, ktorý vzájomne spája reálne a virtuálne dimenzie. Cieľom pretekov pre pilotov dronov je prekonať čo najrýchlejšie trojdimenzionálny parkúr s prekážkami do 700 gramov "ľahkým" a až do 140 km/h rýchlymi, diaľkovo ovládanými lietajúcimi dronmi. Virtuálna počítačová hra slúži pritom na kvalifikáciu pre reálne preteky, ktoré sa konajú po celej Európe. Pre úspech novo vytvorenej série pretekov sú rozhodujúcim faktorom inscenovanie a zábava.

Experti na vysokú rýchlosť firmy Drone Champions AG vypísali pre aktuálny začiatok sezóny spúšťacie platformy pre preteky dronov na ORDERFOX.com. Voľná tvarovacia časť materiálu zo sklenených vlákien bola vyrobená v krátkej dobe cez výrobcu CNC registrovaného na  ORDERFOX.com.

„Portál je trieda. Niekoľkými kliknutiami sme dokázali jednoducho a rýchlo umiestniť našu ponuku a mali v priebehu veľmi krátkej doby štyri ponuky na stole“, vysvetľuje spokojný Joachim Cerny, riaditeľ výskumu a vývoja vo firme Drone Champions AG a je presvedčený, že bude využívať tiež v budúcnosti ORDERFOX.com.

Joachim Cerny, riaditeľ výskumu a vývoja
Drone Champions AG, Ruggell, Lichtenštajnsko

www.dcl.aero