Okamžite nájsť nové zákazky: ORDERFOX.com pre výrobcov s CNC strojmi.

Zvýšte vyťaženie a obrat Vašej výroby.

UMIESTNIŤ ZÁKAZKY

Chcete pár kliknutiami nájsť vhodné zákazky pre CNC stroje?

Zjednodušte si to! S ORDERFOX.com sa ako výrobca s CNC strojmi dostanete rýchlo a nekomplikovane k novým zákazkám pre výrobu pomocou CNC strojov alebo 3D tlač. V priebehu sekúnd Vám platforma so zákazkami pre CNC stroje sprístupní online vhodné verejné súťaže, napríklad pre frézovacie práce, sústruženie alebo aditívnu výrobu – so všetkými relevantnými informáciami o zákazke. Takto môžete aj za krátku dobu premostiť nižšie vyťaženie a získať vhodné výrobné zákazky.

Zrýchlenie nákupu

Profitujte z digitálneho portálu zákaziek ORDERFOX.com.

Ušetrite čas, peniaze a námahu pri nákladných rešeršiach podnikov, ktoré Vám v prípade potreby zadajú vhodné zákazky pre CNC stroje. S inteligentnými funkciami filtra ORDERFOX.com nájdete ako výrobca s CNC strojmi automaticky vhodné zákazky pre Vaše voľné výrobné kapacity. Zaistite si ako podnik s CNS strojmi optimálne vyťaženie Vášho strojového parku a užívajte si obchodné výhody oproti konkurentom!

Výhody Vašej registrácie ako výrobcu s CNC strojmi:

  • Okamžite dostupné zákazky pre CNC stroje – na miestnej, národnej alebo globálnej úrovni
  • Vhodné zákazky pre Váš strojový park
  • Cielený výber kvalifikovaných dodávateľov
  • Priebežné rozšírenie Vašej siete dodávateľov
  • Všetky informácie k zákazke neustále k dispozícii v reálnom čase
  • Žiadne náklady na provízie

Globálne prezentovaný firemný profil

Zaistite si Váš trvalo vyšší obchodný úspech vďaka Vášmu digitálnemu firemnému profilu na ORDERFOX.com.

Nekomplikovane a výstižne: Na ORDERFOX.com si v priebehu pár krokov vytvoríte presvedčiví firemný profil pre Váš výrobný podnik – dôležitý faktor pre Váš dlhodobý obchodný úspech. Pretože nákupcovia môžu na prvý pohľad rozpoznať, aké CNC obrábacie technológie ponúkate. Nahrajte si obrázky a videá, ktoré prezentujú Váš strojový park, Vaše referencie a Váš podnik a predstavte sa ako výrobca s CNC strojmi v celosvetovej obchodnej sieti profesionálov z odvetvia CNC.

Ťahúň odbytu

Lepšia prítomnosť, väčšia sieť, vyšší obrat: Využite ORDERFOX.com ako efektívneho ťahúňa odbytu!

Zvýšte Váš obchodný úspech ako výrobca s CNC strojmi! S ORDERFOX.com na Vašej strane stratíte menej času akvizičnými činnosťami a ste napriek tomu lepšie vyťažení. Ak chcete prijať CNC zákazku, nevznikajú Vám okrem toho žiadne náklady na províziu. Profitujte z globálnej siete podnikov z odvetvia CNC!

Profil je vytvorený rýchlo – profitujte z týchto výhod:

  • Lokálna a globálna prítomnosť na najväčšom trhu s CNC zákazkami na svete
  • Razantne rastúca celosvetová komunita CNC
  • Trvalé posilnenie Vašej pozície na trhu

Zaistite si teraz Váš trvalý obchodný úspech