Čo je ORDERFOX.com?

S ORDERFOX.com profitujú nákupcovia a výrobcovia CNC.

Využite ORDERFOX.com pre váš rýchly, jednoduchý a trvalý obchodný úspech.

Ste...

Ste výrobca CNC!

Chcete nájsť nové zákazky CNC? A to niekoľkými kliknutiami. S inteligentnými funkciami filtra nájde ORDERFOX.com z tisícov ponúkaných zákaziek cielene a bezpečne tie, ktoré sa presne hodia pre vašu firmu.

Vo výsledku vyhľadávania vidíte všetky podrobnosti zákazky - vášho priameho kontaktného partnera, jeho firemný profil a mnoho iného. Teraz môžete zadať váš obchodný záujem niekoľkými kliknutiami. Komfortné stavové funkcie vás informujú o viditeľných zákazkách, odovzdaných alebo vzniknutých ponukách.

ORDERFOX.com je vaše riešenie, keď:

 • Chcete vyhľadať nové objednávky CNC pri nízkom vyťažení
 • Chcete pri príliš vysokom vyťažení alebo výpadku stroja uložiť zákazky
 • Hľadáte zákazky lokálne alebo globálne
 • Chcete dostávať iba perfektne na vás šité zákazky
 • Želáte si jeden pracovný nástroj – podobne ako Google & Co – ktorý bol vyvinutý špeciálne pre vaše odvetvie
 • Chcete využívať vstup do digitalizácie a priemyslu 4.0 pre vaše výhody v hospodárskej súťaži
 • Hľadáte prístup k profesionálnym riešeniam pre každodenné problémy
 • Chcete načas zistiť vývoj na trhu, aby ste vykonali správne strategické rozhodnutia, napr. investície a výrobné trendy

Takto jednoducho nájdete zákazky na ORDERFOX.com.

Teraz sa zaregistrovať a profitovať z revolučného trhu CNC!

Lokálne a globálne vyhľadávanie zákaziek

ORDERFOX.com vie presne, kto a kde na svete hľadá výrobného partnera CNC. Využite tieto vedomosti pre vašu bezplatnú akvizíciu.

Inteligentné funkcie filtra

S inteligentnými funkciami filtra nájde ORDERFOX.com z tisícov ponúkaných zákaziek tie, ktoré sa presne hodia pre vašu firmu.

Uložiť filter

Náš tip: Tieto inteligentné funkcie filtrov na vyhľadávanie zákaziek môžete individuálne uložiť alebo opäť použiť. Takto usporíte čas a znížite svoje náklady.

Komfortné stavové funkcie

ORDERFOX.com vás informuje o viditeľných zákazkách a tiež odovzdaných alebo vzniknutých ponukách. Máte neustále prehľad.

Všetky podrobnosti zákazky na jeden pohľad

Uvidíte všetky podrobnosti zákazky, vášho priameho kontaktného partnera a odošlete kliknutím myši svoj obchodný záujem. Takáto jednoduchá je vaša obchodná činnosť s ORDERFOX.com.

Inovovaná, prehľadná a informačná prístrojová doska

Pozrite si jedným pohľadom počet členov, počet zákaziek k dispozícii, štatistiky zákaziek, nové firmy na ORDERFOX.com, návštevníkov vášho profilu za posledných 7 dní atď. Budete mať vždy top informácie.

Privacy-Mode

Využite Privacy-Model, ak nechcete byť kontaktovaní. Vaše kontaktné údaje a kontaktní partneri na ORDERFOX.com sa zamaskujú.

Dôležité hlásenia funkcií

Dostanete aktuálne emailové správy so svojimi požadovanými výkazmi a náhľadmi. Môžete okrem toho generovať cez ORDERFOX.com dôležité trhové informácie alebo získavať novinky o technických inováciách a trendoch expertov. ORDERFOX.com vám uľahčí investičné rozhodnutia.

ORDERFOX.com vie presne, kto a kde na svete hľadá výrobného partnera CNC. Využite tieto vedomosti pre vašu bezplatnú akvizíciu.

S inteligentnými funkciami filtra nájde ORDERFOX.com z tisícov ponúkaných zákaziek tie, ktoré sa presne hodia pre vašu firmu.

Náš tip: Tieto inteligentné funkcie filtrov na vyhľadávanie zákaziek môžete individuálne uložiť alebo opäť použiť. Takto usporíte čas a znížite svoje náklady.

ORDERFOX.com vás informuje o viditeľných zákazkách a tiež odovzdaných alebo vzniknutých ponukách. Máte neustále prehľad.

Uvidíte všetky podrobnosti zákazky, vášho priameho kontaktného partnera a odošlete kliknutím myši svoj obchodný záujem. Takáto jednoduchá je vaša obchodná činnosť s ORDERFOX.com.

Pozrite si jedným pohľadom počet členov, počet zákaziek k dispozícii, štatistiky zákaziek, nové firmy na ORDERFOX.com, návštevníkov vášho profilu za posledných 7 dní atď. Budete mať vždy top informácie.

Využite Privacy-Model, ak nechcete byť kontaktovaní. Vaše kontaktné údaje a kontaktní partneri na ORDERFOX.com sa zamaskujú.

Dostanete aktuálne emailové správy so svojimi požadovanými výkazmi a náhľadmi. Môžete okrem toho generovať cez ORDERFOX.com dôležité trhové informácie alebo získavať novinky o technických inováciách a trendoch expertov. ORDERFOX.com vám uľahčí investičné rozhodnutia.

Váš globálne prezentovaný a interaktívny profil firmy

Dobrý profil je najlepší kapitál pre váš budúci obchodný úspech. Na ORDERFOX.com sa môžete úplne jednoducho prezentovať v celosvetovej obchodnej sieti profilov CNC.

Váš firemný profil na ORDERFOX.com je globálne viditeľný, zvyšuje vašu pozíciu vo vyhľadávacom stroji a umožňuje potenciálnym obchodným partnerom rýchly prehľad o vašich silných stránkach a vašich službách. Výsledkom sú každodenné aktuálne cenné firemné kontakty, ktoré naďalej zvyšujú vaše šance na trhu.

ORDERFOX.com znamená pre vás maximálnu prezentáciu na trhu a náskok v hospodárskej súťaži, lebo:

 • Budete prezentovaní lokálne a globálne v čoskoro svetovo najväčšej databáze CNC
 • Zlepšíte pozíciu vašej firmy u Google & Co
 • Ste súčasťou dynamicky rastúcej komunity CNC a profitujete z výhod globálnej siete
 • Trh bude pomocou vášho profilu na ORDERFOX.com rýchlejšie na vás upozornený
 • Budete profitovať z nových obchodných možností a získate jednoduchý prístup k novým zákazkám CNC
 • Potencionálni obchodní partneri dokážu identifikovať vo vašom firemnom profile na ORDERFOX.com vaše silné stránky na jeden pohľad
 • Váš interaktívny firemný profil môžete kedykoľvek aktualizovať

Takto jednoducho nastavíte profil svojej firmy.

Niekoľkými kliknutiami pre lepšiu prezentáciu na trhu.

Presvedčivé zobrazenie firmy

Prezentujte dodatočne svoj strojový park, vaše referencie a vašu firmu na základe obrázkov, videa, firemných brožúr alebo certifikátov.

Jednoducho a rýchlo na váš firemný profil

Zvoľte pre založenie voľne modifikovateľný vstupné alebo už integrované polia Multiple-Choice.

Vyhľadávanie kontaktov s firmami

Pomocou inteligentných funkcií filtrov nájde pre vás ORDERFOX.com firmy podľa okruhu, technológií, materiálov, priemyslu, certifikátov, počtu zamestnancov atď.

Privacy-Mode

Využite Privacy-Model, ak nechcete byť kontaktovaní. Vaše kontaktné údaje a kontaktní partneri na ORDERFOX.com sa zamaskujú.

Uložiť filter

Náš tip: Tieto inteligentné funkcie filtrov na vyhľadávanie firiem môžete individuálne uložiť alebo opäť použiť. Takto usporíte čas a znížite svoje náklady.

Inovovaná, prehľadná a informačná prístrojová doska

Pozrite si jedným pohľadom počet členov, nové firmy na ORDERFOX.com, návštevníkov vášho profilu za posledných 7 dní atď. Budete mať vždy top informácie.

Prezentujte dodatočne svoj strojový park, vaše referencie a vašu firmu na základe obrázkov, videa, firemných brožúr alebo certifikátov.

Zvoľte pre založenie voľne modifikovateľný vstupné alebo už integrované polia Multiple-Choice.

Pomocou inteligentných funkcií filtrov nájde pre vás ORDERFOX.com firmy podľa okruhu, technológií, materiálov, priemyslu, certifikátov, počtu zamestnancov atď.

Využite Privacy-Model, ak nechcete byť kontaktovaní. Vaše kontaktné údaje a kontaktní partneri na ORDERFOX.com sa zamaskujú.

Náš tip: Tieto inteligentné funkcie filtrov na vyhľadávanie firiem môžete individuálne uložiť alebo opäť použiť. Takto usporíte čas a znížite svoje náklady.

Pozrite si jedným pohľadom počet členov, nové firmy na ORDERFOX.com, návštevníkov vášho profilu za posledných 7 dní atď. Budete mať vždy top informácie.

Predaj ORDERFOX.com sa stará o váš úspech

Využívajte ORDERFOX.com pre váš obchodný úspech, lebo:

 • ORDERFOX.com získava cez globálny marketing, ako napr. reklamné kampane, adwords, banery, sociálne médiá, veľtrhy a TV spoty, aktívne a priebežne nové CNC zákazky 
 • ORDERFOX.com sa neustále vyvíja na najväčšiu svetovú databázu CNC
 • ORDERFOX.com denne spája nových nákupcov a nových dodávateľov CNC

Ste nákupca!

Umiestniť zákazky a nájsť dodávateľa CNC. A to niekoľkými kliknutiami. Jednoducho krátko popísať produkt, zadať údaje o obrobku, pridať prílohy a vaša zákazka sa okamžite objaví na ORDERFOX.com – viditeľná na celom svete pre všetkých užívateľov!

Chcete vedieť, kto sa kedy zaujímal o vašu zákazku? ORDERFOX.com vám ponúka perfektný prehľad. S funkciami reportáží, individuálnymi náhľadmi a emailovými správami. Teraz už iba vyhľadať z uchádzačov navrhnutých ORDERFOX.com – a už ste našli optimálneho obchodného partnera pre svoj projekt!

ORDERFOX.com je vaše riešenie, keď:

 • Chcete využiť všetky výhody digitálneho procesu verejnej súťaže a pokračovať v úspešnej ceste v smere priemysel 4.0
 • Chcete nájsť lokálne alebo globálne kvalifikovaných dodávateľov
 • Chcete svoju dodávateľskú sieť priebežne aktualizovať a optimalizovať
 • Hľadáte špičkových kvalifikovaných dodávateľov pre dlhodobé a bezpečné partnerstvá
 • Chcete modifikovať procesy svojich verejných súťaží jednoducho, efektívne, rýchlo a presne
 • Potrebujete diely CNC pre krátkodobý dodací termín
 • Želáte si jeden pracovný nástroj – podobne ako Google & Co – ktorý bol vyvinutý špeciálne pre vaše odvetvie

Takto jednoducho umiestnite zákazky na ORDERFOX.com.

Teraz sa zaregistrovať a optimalizovať svoj nákup.

Jednoduché zadanie zákazky

Krátko popísať projekt, zadať údaje obrobku, materiály, technológie, priemysel, certifikáty, atď., až po vaše VOP.

Inteligentné filtračné funkcie

Využite nastavenia ako čierna listina firiem alebo exkluzívny partner, aby ste ohraničili adresátov podľa vlastných želaní.

Určite dosah

Používajte inteligentné funkcie filtrov, aby ste geograficky presne a jednoducho určili svoju oblasť verejnej súťaže.

Privacy Mode

Využite Privacy-Model, ak nechcete byť kontaktovaní. Vaše kontaktné údaje a kontaktní partneri na ORDERFOX.com sa zamaskujú.

Umiestniť súčasne viac zákaziek

Využite funkcie na úsporu miesta ako "kopírovať", aby ste rýchlejšie založili viac zákaziek.

Inovovaná, prehľadná a informačná prístrojová doska

Uvidíte na jeden pohľad počet členov, kto sa kedy zaujímal o vašu zákazku, štatistiky prístupu, atď. Máte neustále top informácie.

Dôležité hlásenia funkcií

Môžete generovať cez ORDERFOX.com dôležité trhové informácie a tiež aktuálne novinky a trendy expertov. ORDERFOX.com vám uľahčí nákup 4.0.

Krátko popísať projekt, zadať údaje obrobku, materiály, technológie, priemysel, certifikáty, atď., až po vaše VOP.

Využite nastavenia ako čierna listina firiem alebo exkluzívny partner, aby ste ohraničili adresátov podľa vlastných želaní.

Používajte inteligentné funkcie filtrov, aby ste geograficky presne a jednoducho určili svoju oblasť verejnej súťaže.

Využite Privacy-Model, ak nechcete byť kontaktovaní. Vaše kontaktné údaje a kontaktní partneri na ORDERFOX.com sa zamaskujú.

Využite funkcie na úsporu miesta ako "kopírovať", aby ste rýchlejšie založili viac zákaziek.

Uvidíte na jeden pohľad počet členov, kto sa kedy zaujímal o vašu zákazku, štatistiky prístupu, atď. Máte neustále top informácie.

Môžete generovať cez ORDERFOX.com dôležité trhové informácie a tiež aktuálne novinky a trendy expertov. ORDERFOX.com vám uľahčí nákup 4.0.

Váš globálne prezentovaný a interaktívny profil firmy

Dobrý profil je najlepší kapitál pre váš budúci obchodný úspech. Na ORDERFOX.com sa môžete úplne jednoducho prezentovať v celosvetovej obchodnej sieti profilov CNC.

Váš firemný profil na ORDERFOX.com je globálne viditeľný, zvyšuje vašu pozíciu vo vyhľadávacom stroji a umožňuje potenciálnym obchodným partnerom rýchly prehľad o vašich silných stránkach a vašich službách. Výsledkom sú každodenné aktuálne cenné firemné kontakty, ktoré naďalej zvyšujú vaše šance na trhu.

ORDERFOX.com znamená pre vás maximálnu prezentáciu na trhu a rozširuje vaše nákupné možnosti, lebo:

 • Profil vašej firmy na ORDERFOX.com je bezplatný
 • Budete prezentovaní lokálne a globálne v čoskoro svetovo najväčšej databáze CNC
 • Zlepšíte pozíciu svojej firmy u Google & Co
 • Ste súčasťou profesionálnej komunity CNC, ktorej počet členov a know-how neustále rastie
 • Profitujete z nových obchodných možností vďaka neustálemu nárastu dodávateľov CNC
 • Váš interaktívny firemný profil môžete kedykoľvek aktualizovať

Jednoducho a rýchlo na váš firemný profil

Na založenie zvoľte voľne modifikovateľné vstupné alebo už integrované polia Multiple-Choice.

Presvedčivé zobrazenie firmy

Prezentujte výstižne svoju firmu na základe obrázkov, videa a podnikateľských brožúr.

Privacy-Mode

Využite Privacy-Model, ak nechcete byť kontaktovaní. Vaše kontaktné údaje a kontaktní partneri na ORDERFOX.com sa zamaskujú.

Uložiť filter

Náš tip: Tieto inteligentné funkcie filtrov na vyhľadávanie firiem môžete individuálne uložiť alebo opäť použiť. Takto usporíte čas a znížite svoje náklady.

Vyhľadávanie kontaktov s firmami

Pomocou inteligentných funkcií filtrov nájde pre vás ORDERFOX.com dodávateľov, požadovaných podľa okruhu, technológií, materiálov, priemyslu, certifikátov, počtu zamestnancov atď.

Inovovaná, prehľadná a informačná prístrojová doska

Pozrite si jedným pohľadom počet členov, nových dodávateľov na ORDERFOX.com, návštevníkov vášho profilu za posledných 7 dní atď. Budete mať vždy top informácie.

Na založenie zvoľte voľne modifikovateľné vstupné alebo už integrované polia Multiple-Choice.

Prezentujte výstižne svoju firmu na základe obrázkov, videa a podnikateľských brožúr.

Využite Privacy-Model, ak nechcete byť kontaktovaní. Vaše kontaktné údaje a kontaktní partneri na ORDERFOX.com sa zamaskujú.

Náš tip: Tieto inteligentné funkcie filtrov na vyhľadávanie firiem môžete individuálne uložiť alebo opäť použiť. Takto usporíte čas a znížite svoje náklady.

Pomocou inteligentných funkcií filtrov nájde pre vás ORDERFOX.com dodávateľov, požadovaných podľa okruhu, technológií, materiálov, priemyslu, certifikátov, počtu zamestnancov atď.

Pozrite si jedným pohľadom počet členov, nových dodávateľov na ORDERFOX.com, návštevníkov vášho profilu za posledných 7 dní atď. Budete mať vždy top informácie.

Predaj ORDERFOX.com sa stará o váš úspech

Využívajte ORDERFOX.com pre váš obchodný úspech, lebo:

 • ORDERFOX.com získava cez globálny marketing, ako napr. reklamné kampane, adwords, bannery, sociálne médiá, veľtrhy a TV spoty, aktívne a priebežne nových dodávateľov CNC
 • ORDERFOX.com sa neustále vyvíja na najväčšiu svetovú databázu CNC
 • ORDERFOX.com denne spája nových nákupcov a nových dodávateľov CNC