Čo robí ORDERFOX.com?

Spustite si budúcnosť s profitom!

S ORDERFOX.com profitujú nákupcovia a výrobcovia CNC. Využite ORDERFOX.com
pre váš rýchly, jednoduchý a trvalý obchodný úspech.

Bezplatné pre všetkých užívateľov

 • Jednoduché umiestnenie zákaziek pomocou komfortných a časovo úsporných funkcií platformy
 • Rýchly prístup k perfektne vhodným výrobcom CNC pomocou početných funkcií pri vyhľadávaní
 • Nájdenie lokálnych a globálnych CNC výrobných partnerov prostredníctvom praktického geografického ohraničenia oblasti verejnej súťaže
 • Vybudovanie dodávateľskej siete a ľahšie zameranie na kvalifikovaných partnerov

 • Definovanie špecifikácií výrobných partnerov vopred už pri vyhlásení verejnej súťaže: Veľkosť firmy, jazyk ponuky, mena, dodacie podmienky, certifikáty
 • Využitie nastavení filtrov pre uprednostnených exkluzívnych partnerov alebo čiernu listinu firiem, aby bolo možné optimalizovať presný cieľ verejnej súťaže
 • Rýchle poskytnutie pomoci pri nedostatočných kapacitách alebo výpadku stroja
 • Nastavenie Privacy-Mode vo firemnom profile, ak nechcete byť kontaktovaní
 • Jednoduché vyhľadávanie a nájdenie zákaziek CNC pri nízkom vyťažení
 • Zníženie predajných nákladov pomocou efektívneho vyhľadávania zákaziek CNC s ORDERFOX.com
 • Kontinuálny nárast zákaziek cez predajné aktivity ORDERFOX.com
 • Perfektne prispôsobené zákazky na vašu firmu vďaka množstvu funkcií filtra
 • Zvýšenie obratu pomocou vyššieho vyťaženia s generovaním zákaziek u ORDERFOX.com
 • Prístup ku všetkým zákazkám generovaným cez ORDERFOX.com
 • Rýchle získanie nových zákazníkov s úsporou nákladov
 • Kontinuálne zvyšovanie obchodných šancí v dynamicky rastúcej komunite CNC
 • Interaktívny firemný profil s celosvetovou online prezentáciou na zvýšenie vašich obchodných šancí
 • Nastavenie Privacy-Mode vo firemnom profile, ak nechcete byť kontaktovaní
 • Vyhľadávanie firiem pomocou funkcií filtrov, aby ste našli presne toho pravého partnera.
 • Prístup do všetkých firemných profilov na ORDERFOX.com
 • Výmena vedomostí v jedinečnej, globálnej komunite profilov odvetvia CNC
 • Najvyššie bezpečnostné štandardy pri manipulácii s údajmi a výmene údajov na ORDERFOX.com
 • Rozšírenie obchodnej siete pre váš obchodný úspech
 • Využitie šancí pre nové obchodné možnosti
 • Inovovaný, prehľadný riadiaci panel pre rýchly prístup k rôznym údajom
 • Emailové správy a reportáže k vami vopred definovaným témam
 • Silná podpora cez chat a telefón od RDERFOX.com pre členov ORDERFOX.com
TERAZ SA ZAREGISTROVAŤ