FAQ

Platforma ORDERFOX.com je momentálne bezplatne prístupná.
Ak by bolo užívanie platformy spoplatnené, bude o tom Orderfox zavčas informovať užívateľov a ponúkne im, aby uzatvorili bezplatný prístup so všetkými funkciami. Orderfox si v tomto prípade vyhradzuje, že obmedzí ďalšie bezplatné používanie na určité funkcie.

Zmluva s ORDERFOX.com sa uzatvára na 12 mesiacov (zmluvný rok). Zmluva sa predĺži po príslušnom zmluvnom roku automaticky o ďalší rok. Ak chcete ukončiť zmluvu, môžete najneskôr 3 mesiace pred uplynutím vášho zmluvného roku oznámiť písomne poštou alebo emailom, že nemáte záujem o predĺženie zmluvy.

 • Jednoduché umiestňovanie komfortných a časovo úsporných funkcií platformy
 • Rýchly prístup k perfektne vhodným výrobcom CNC prostredníctvom početných funkcií filtra pri vyhľadávaní
 • Lokálni a globálni výrobní partneri CNC sa dajú nájsť cez praktické geografické ohraničenie oblasti vypísania verejnej súťaže
 • Vybudovanie dodávateľskej siete a jednoduchšie zameranie kvalifikovaných partnerov
 • Špecifikácia výrobných partnerov s definíciou vopred pri verejnej súťaži: Veľkosť firmy, jazyk ponuky, mena, dodacie podmienky, certifikáty
 • Využitie vytvorenia filtra pre uprednostnených exkluzívnych partnerov alebo čiernu listinu firiem, aby sa optimalizovala presnosť cieľa verejnej súťaže
 • Rýchla pomoc pri preťažených kapacitách alebo výpadku stroja
 • Jednoduché vyhľadávanie a nájdenie zákaziek CNC pri nízkom zaťažení
 • Zníženie nákladov na predaj pomocou efektívneho vyhľadávania zákaziek CNC s ORDERFOX.com
 • Kontinuálny nárast zákaziek cez ORDERFOX.com
 • Predajné aktivity perfektne prispôsobené zákazky vašej firme cez množstvo funkcií filtra
 • Zvýšenie obratu pomocou vyššieho vyťaženia generovaním zákaziek u ORDERFOX.com
 • Prístup ku všetkým zákazkám generovaným ORDERFOX.com
 • Rýchle získavanie nových zákazníkov s úsporou nákladov
 • Zvýšenie kontinuálnych obchodných šancí v dynamicky rastúcej komunite CNC
 • Interaktívny firemný profil s celosvetovou online prezentáciou na riadenie vašich obchodných šancí
 • Nastavenie Privacy-Mode vo firemnom profile, ak nechcete byť kontaktovaní
 • Vyhľadávanie firiem s početnými funkciami filtra, aby ste bezpečne našli správneho obchodného partnera
 • Prístup ku všetkým firemným profilom na ORDERFOX.com
 • Výmena vedomostí profesionálov v jedinečnej globálnej komunite odvetvia CNC
 • Maximálne bezpečnostné štandardy v manipulácii s údajmi a výmena údajov na ORDERFOX.com
 • Obchodná sieť pre rozšírenie vášho obchodného úspechu
 • Rozšírenie obchodnej siete pre váš obchodný úspech
 • Využitie šancí pre nové obchodné možnosti Inovovaný, prehľadný ovládací panel pre rýchly prístup k rôznym údajom
 • Neobmedzený počet užívateľov na stanovište
 • Emailové správy a reportáže k vami vopred definovaným témam
 • Silná podpora cez chat a telefón od ORDERFOX.com pre členov ORDERFOX.com

U ORDERFOX.com môžete určiť v “Nastaveniach”, ktoré vaše údaje môžu vidieť iní užívatelia ORDERFOX.com. Využite vo firemnom profile nastavenie Privacy-Model, ak nechcete byť kontaktovaní. Vaše kontaktné údaje a kontaktní partneri na ORDERFOX.com sa zamaskujú.

Aby ste dokázali optimálne nájsť na platforme potencionálnych obchodných partnerov, musíte pokiaľ možno kompletne vyplniť svoj firemný profil pod "Nastavenia".

Zobrazované informácie a štatistiky sa zakladajú na povolených údajoch firmy o profile. Firemné údaje vášho profilu sa dajú upravovať a dopĺňať užívateľom autorizovaným/registrovaným vašou firmou. Táto osoba môže tiež stiahnuť logo firmy, voľne voliteľné obrázky firmy a videá, aby modifikovala čo najvýstižnejšie váš firemný profil.

ORDERFOX.com registruje iba profily so zjavne prehľadnými údajmi (napr. údaje z obchodného registra) a firmou povolené údaje. Rešpektujte, že o firmách, ktoré neuzavreli zmluvu so spoločnosťou Orderfox AG, nebudú publikované ani údaje - máte kedykoľvek kontrolu nad tým, ktoré údaje vašej firmy sa majú zobrazovať! Ak ba sa niektorá firma nezobrazovala, nepovolila ani svoje údaje pre vyhľadávanie.

Pre jednu firmu môžete založiť neobmedzene veľa užívateľov; ale musí sa pre ďalšie pracoviská alebo pobočky firmy vždy vytvoriť samostatný prístup, aby vás iní užívatelia správne našli na platforme.

Vyhľadávanie je štruktúrované vyhľadávanie podľa kategórií: Pojmy zadané do vyhľadávacích kategórií sa kompenzujú s obsahmi všetkých firemných profilov ORDERFOX.com – napr. informácie o strojovom parku, kompetenciách a schopnostiach.

Vyhľadávaním môžete nájsť cielene dôležité kontakty. Kombinujte vyhľadávacie filtre, aby ste ohraničili vaše výsledky vyhľadávania. Budete pravidelne dostávať príslušné emaily s informáciami o tom, kto napríklad vyvolal v posledných dňoch váš profil alebo ktorí užívatelia ORDERFOX.com zverejnili oznamy o verejnej súťaži, pre ktorú (na základe svojich vložených užívateľských informácií) by ste mohli odovzdať ponuku.

Tieto sa dajú celkom jednoducho samostatne zmeniť alebo aktualizovať pod "Nastavenia".

Ochrana údajov je jedna z najvyšších priorít u ORDERFOX.com. Vieme, aké citlivé sú firemné údaje a vykonávame preto starostlivé opatrenia, aby zostali údaje bezpečné - či je to už technicky kódovaný, exkluzívny a individuálne testovaný prístup do systému alebo kódovanie samotných údajov, ktoré sa vykoná pomocou jedného z najsilnejších kódovacích systémov. Okrem toho si vyhradzujeme kedykoľvek právo na kontrolu, kto sa pokúšal dostať do systému. Tieto opatrenia zaručujú maximálnu mieru vašej bezpečnosti a bezpečnosti vašich cenných údajov.

Využite funkciu chatu na ORDERFOX.com alebo telefonicky kontaktujte ORDERFOX.com. Podporný tím spoločnosti ORDERFOX.com podporuje členov pri všetkých otázkach okolo ORDERFOX.com a pri používaní funkcií platformy.