FAQ

Neobmedzené používanie ORDERFOX.com je po 7 dňovej testovacej fáze pre výrobcov s CNC spoplatnené. Ďalšie informácie si vyhľadajte tu.

Predplatné ORDERFOX.com sa uzatvára na dobu 12 mesiacov. Predplatné sa pre všetkých používateľov automaticky predlžuje o ďalší rok. Výrobca s CNC môže svoje predplatné v priebehu platnosti zmeniť v nastavení profilu na „Ukončiť spoplatnené predplatné“.

Ako nákupca CNC môžete neobmedzene umiestňovať dopyty na výrobu. Ako výrobca s CNC platiaci poplatok môžete nastaviť ak ponuky na dopyt na výrobu tak tiež dopyt na výrobu. Ako „Partner Premium“ profitujete z mnohých ďalších možností reklamy a komunikácie. Prečítajte si tu všetky detaily.

S kompletným firemným profilom zvyšujete Vaše možnosti na obchodné príležitosti. Uložené informácie a údaje sú základom pre mnohé funkcie filtrovania v rámci platformy a tieto zaisťujú presné výsledky vyhľadávania.

Zobrazované informácie a štatistiky sa zakladajú na povolených údajoch firmy o profile. Firemné údaje vášho profilu sa dajú upravovať a dopĺňať užívateľom autorizovaným/registrovaným vašou firmou. Táto osoba môže tiež stiahnuť logo firmy, voľne voliteľné obrázky firmy a videá, aby modifikovala čo najvýstižnejšie váš firemný profil.

ORDERFOX.com registruje iba profily so zjavne prehľadnými údajmi (napr. údaje z obchodného registra) a firmou povolené údaje. Rešpektujte, že o firmách, ktoré neuzavreli zmluvu so spoločnosťou Orderfox AG, nebudú publikované ani údaje - máte kedykoľvek kontrolu nad tým, ktoré údaje vašej firmy sa majú zobrazovať! Ak ba sa niektorá firma nezobrazovala, nepovolila ani svoje údaje pre vyhľadávanie.

Pre jednu firmu môžete založiť neobmedzene veľa užívateľov; ale musí sa pre ďalšie pracoviská alebo pobočky firmy vždy vytvoriť samostatný prístup, aby vás iní užívatelia správne našli na platforme.

Vyhľadávanie je štruktúrované vyhľadávanie podľa kategórií: Pojmy zadané do vyhľadávacích kategórií sa kompenzujú s obsahmi všetkých firemných profilov ORDERFOX.com – napr. informácie o strojovom parku, kompetenciách a schopnostiach.

Vyhľadávaním môžete nájsť cielene dôležité kontakty. Kombinujte vyhľadávacie filtre, aby ste ohraničili vaše výsledky vyhľadávania. Budete pravidelne dostávať príslušné emaily s informáciami o tom, kto napríklad vyvolal v posledných dňoch váš profil alebo ktorí užívatelia ORDERFOX.com zverejnili oznamy o verejnej súťaži, pre ktorú (na základe svojich vložených užívateľských informácií) by ste mohli odovzdať ponuku.

Kontaktujete našu zákaznícku podporu prostredníctvom chatu alebo e-mailu: customersupport@orderfox.com. Náš tím za Vás rád vykoná zmeny.

Ochrana údajov je jedna z najvyšších priorít u ORDERFOX.com. Vieme, aké citlivé sú firemné údaje a vykonávame preto starostlivé opatrenia, aby zostali údaje bezpečné - či je to už technicky kódovaný, exkluzívny a individuálne testovaný prístup do systému alebo kódovanie samotných údajov, ktoré sa vykoná pomocou jedného z najsilnejších kódovacích systémov. Okrem toho si vyhradzujeme kedykoľvek právo na kontrolu, kto sa pokúšal dostať do systému. Tieto opatrenia zaručujú maximálnu mieru vašej bezpečnosti a bezpečnosti vašich cenných údajov.

Využite funkciu chatu na ORDERFOX.com alebo telefonicky kontaktujte ORDERFOX.com. Podporný tím spoločnosti ORDERFOX.com podporuje členov pri všetkých otázkach okolo ORDERFOX.com a pri používaní funkcií platformy.

Výrobcovia s CNC strojmi si môžu vytvárať, ukladať a predplácať hľadania bez limitov, vhodne k ich strojovému parku. Výrobcovia s CNC strojmi sa automaticky informujú prostredníctvom e-mailových správ o nových, vhodných zákazkách pre CNC stroje.

Pri zadaní zákazky nevznikajú žiadne náklady na provízie.

Na portáli ORDERFOX.com komunikujú nákupcovia a výrobcovia s CNC strojmi vždy priamo.