Impressum

Chcete nás kontaktovať?
Sme tu ochotne pre vás — Zastihnúť nás môžete emailom na info@orderfox.com

Doslovné znenie firmy:

Orderfox AG

Adresa:

Industriering 3
9491 Ruggell
Kniežatstvo Lichtenštajnsko

Konateľ:

Dr. Wilhelm Klagian (kolektívny podpis za dvoch)

Správna rada:

Roger Lehmann (prezident, kolektívny podpis za dvoch)
Hartmann Weirather (člen, kolektívny podpis za dvoch)
Richard Friedrich Morscher (člen, kolektívny podpis za dvoch)

Predmet podnikania:

Prevádzka internetovej platformy pre výrobcov a nákupcov CNC. Internetová platforma funguje ako partnerská platforma medzi výrobcami CNC a nákupcami CNC tak, že platforma im (užívateľom) umožňuje aktiváciu interaktívnych inzerátov na internetovej stránke a podporuje ich spoločné vyhľadávanie pomocou inteligentných filtrov.

Registračné miesto:

Justičný úrad Kniežatstva Lichtenštajnsko, obchodný register

Číslo v obchodnom registri:

FL-0002.542.971-6

IČ DPH (VAT č.):

60100

Miesto súdu:

Vaduz (Lichtenštajnsko)

Kontaktné údaje:

Orderfox AG
Industriering 3
9491 Ruggell
Kniežatstvo Lichtenštajnsko
+423 375 2500
info@orderfox.com
www.orderfox.com

Vylúčenie záruky:

Spoločnosť Orderfox AG odmieta v zákonne povolenom rámci akúkoľvek záruku za škody alebo následné škody, ktoré vznikli z prístupu na jej internetové stránky alebo na jednotlivé časti stránok (ako napríklad stiahnuté dokumenty), ich používaním (alebo z nemožnosti prístupu alebo používania) alebo odkazmi na iné internetové stránky.

Autorské práva:

Stránka je vlastníctvom spoločnosti Orderfox AG. Internetová stránka je kompletne obsahovo, hlavne s ohľadom na obsah a štruktúru chránená autorskými právami.

Pripojené internetové stránky (odkazy):

Internetová stránka obsahuje sčasti odkazy na internetové stránky tretích osôb. Spoločnosť Orderfox AG nepreberá zodpovednosť za ich obsah, na nich ponúkané produkty, služby a iné ponuky, ako aj za dodržiavanie nariadení o ochrane údajov. Aktivácia odkazu sa vykonáva na vlastné riziko.

top-button