ORDERFOX.com - Firma

Sme ORDERFOX.com

Spoločnosť ORDERFOX AG prevádzkuje s ORDERFOX.com najväčšiu globálnu internetovú platformu pre firmy v rámci odvetvia CNC. S týmto riešením môžu účastníci komunity aktívne riadiť digitálne zmeny a tak majstrovsky zvládať výzvy pokročilej digitalizácie a priemyslu 4.0. ORDERFOX.com je internet CNC odvetvia, ktorý je jednoducho a rýchlo vzájomne pospájaný inteligentnými funkciami s filtrom CNC výrobca a nákupca. Tak sa dajú výrazne znížiť náklady na transakcie v porovnaní s tradičnými reťazami tvorby hodnôt a zvýšiť produktivita pomocou vyššieho vyťaženia.

ORDERFOX.com je ale tiež vedecká platforma o aktuálnych inováciách, technológiách a trendoch odvetvia. Založenie firemného profilu a tým aj prístup do globálnej komunity je jednoduchý a bezplatný. ORDERFOX.com bol vyvinutý s vysokými technickým vedomosťami a pochopením pre obrábacie stroje, softvér a automatizáciu a tiež s dlhodobými skúsenosťami z odvetvia pre výrobný priemysel a požiadavky jeho zákazníkov. Po troch rokoch intenzívnych príprav je ORDERFOX.com od polovice roku 2017 online.

Aby sa ORDERFOX.com etabloval v komunite CNC na celom svete, realizuje sa oslovenie a komunikácia s vlastnými stránkami krajín v množstve rôznych jazykov.

ORDERFOX.com spracováva údaje zákazníkov na základe zákonných ustanovení v spojení s najvyššími technickými bezpečnostnými štandardmi. Tak sa vykonáva výmena údajov medzi účastníkmi komunity v kódovanej forme. ORDERFOX.com sa bude neustále ďalej rozvíjať tiež technologicky, ako aj obsahovo spolu so skúsenosťami a potrebami komunity. Ešte nikdy nebol svet tak spojený sieťami ako dnes. A tiež v budúcnosti bude čoraz viac splývať reálny a virtuálny svet.

Vitajte v novom, digitálnom svete.

Tlač

Vitajte v tlačovej sekcii spoločnosti ORDERFOX.com. Tu nájdete aktuálne tlačové správy a tiež obrázkový materiál, videá s vysokým rozlíšením a správnych kontaktných partnerov.

Dozveďte sa viac

Práca u ORDERFOX.com

Kariéra, výzvy, priestor pre ďalší odborný a osobnostný vývoj. ORDERFOX.com ponúka motivovaným uchádzačom/uchádzačkám jedinečné, špičkové moderné pracovisko s perfektnou infraštruktúrou v dynamickom, globálnom prostredí.

Dozveďte sa viac