Novinky

13. Marec 2018

História zákazníkov: SBS Metalltechnik GmbH, Nemecko

ORDERFOX.com zvyšuje vyťaženie saskej firmy na obrábanie kovov.

So skúsenosťami viac než 125 rokov prevádzkuje SBS Metalltechnik GmbH v nemeckom meste Dresden náročnú výrobu strojov, kovov a ocele v oblastiach kompetencií vákuová technika, železničná technika, výroba nástrojov, technika do valcovní a výroba ocele. Firma SBS Metalltechnik patrí so svojím strojovým parkom k TOP-20 firmám vybaveným najmodernejšou CNC technikou v Nemecku. Najnovšou investíciou je frézovacie a vŕtacie CNC centrum so sústruhom/posuvným stolom a pinolou na mechanické obrábanie presných veľkých dielov až do dĺžky 16 metrov.

Bezplatne využívaná online pomôcka ORDERFOX.com, ktorej integrácia procesu sa aktuálne testuje v predaji a nákupe, musí o.i. zobrazovať potenciály zákazníkov a zákaziek pre obrábanie veľkých dielov z trhov, ktoré doteraz neboli aktívne spracované. „Inteligentné funkcie filtra a s nimi cielene orientované možnosti vyhľadávania podľa vhodných objednávok robia platformumocnou nákupnou pomôckou“, vysvetľuje platformou presvedčený Ramon Thielecke, zodpovedný za plánovanie výroby a prípravu práce. SBS Metalltechnik je zastúpená obomi úlohami, výrobca a nákupca CNC, na ORDERFOX.com.

S ORDERFOX.com, internetom odvetvia CNC, vykonala firma SBS Metalltechnik aktívny krok k digitalizácii v rámci svojej oblasti obchodných procesov. Spolu rozhodujúca pre úspešnú integráciu je ako vzorovo vyhodnotená User Experience (UX) v oblasti jednoduchšej manipulácie cez riadené plochy v menu. Tiež starší kolegovia, ktorí nepatria ku generácii Digital Native, získajú s ORDERFOX.com intuitívne riedený vstup do nového digitálneho sveta.

Ramon Thielecke, plánovanie výroby/príprava práce
SBS Metalltechnik GmbH, Dresden, Nemecko

www.sbs-dresden.de