Impressum

Nas želite kontaktirati?
Z veseljem smo vam na voljo. Dosegljivi smo preko elektronskega sporočila na naslov info@orderfox.com.

Ime podjetja:

Orderfox AG

Naslov:

Industriering 3
9491 Ruggell
Kneževina Lihtenštajn

Direktor:

Dr. Wilhelm Klagian (kolektivni podpis)

Upravni svet:

Roger Lehmann (predsednik, kolektivni podpis)
Hartmann Weirather (član, kolektivni podpis)
Richard Friedrich Morscher (član, kolektivni podpis)

Dejavnost podjetja:

Ukvarjanje s spletnim portalomo platformo za CNC izdelovalce in kupce CNC komponent. Spletna platforma deluje kot partnerska platforma med CNC izdelovalci in kupci CNC komponent, tako da svojim uporabnikom omogoča predstavitev interaktivnih oglasov na spletni strani in jim preko različnih pametnih iskalnih filtrov pomaga najti njihovo skupno točko.

Kraj registracije:

Urad za pravosodje Kneževina Lihtenštajn,

Matična številka podjetja:

FL-0002.542.971-6

Identifikacijska številka za DDV:

60100

Pristojno sodišče:

Vaduz (Liechtenstein)

Kontaktni podatki:

Orderfox AG
Industriering 3
9491 Ruggell
Kneževina Lihtenštajn
+423 375 2500
info@orderfox.com
www.orderfox.com

Orderfox Schweiz AG

Naslov:

c/o Mazars AG
Herostrasse 12
8048 Zürich
Švica

Direktor:

Derek Ernst Tanner

Upravni svet:

Derek Ernst Tanner (individualni podpis)

Dejavnost podjetja:

Podjetje se ukvarja s programiranjem ter postavitvijo in vzdrževanjem spletne platforme za posredovanje proizvodnih kapacitet orodnih strojev s pomočjo vklopa interaktivnih oglasov ter skrbjo za delovanje t. i. borze za uravnoteženje proizvodnih kapacitet. Cilj podjetja pa je prav tako tudi sodelovanje ali trajno upravljanje sodelovanja drugih podjetij z isto ali podobno dejavnostjo ter naložba lastnih sredstev v premičnine in nepremičnine.

Kraj registracije:

Poslovni register kantona Zürich

Matična številka podjetja:

CHE-192.593.146

Matična številka podjetja:

CHE-192.593.146 MWST

Pristojno sodišče:

Zurich (Švica)

Kontaktni podatki:

Orderfox Schweiz AG
Herostrasse 12
8048 Zürich
Švica
+41 44 500 3750
info@orderfox.com
www.orderfox.com

Orderfox Inc.

Naslov:

1165 N. Clark St.,
Suite 305,
Chicago, IL 60610

Director:

Brian Smith (izvršni podpredsednik)

Upravni odbor:

Richard Morscher (predsednik)
Brian Smith ((izvršni podpredsednik)
Peter Loacker (blagajnik in tajnik)

State of Country Incorporation:

Delaware

Pristojno sodišče:

Chicago

Kontaktni podatki:

Orderfox Inc.
1165 N. Clark St., Suite 305,
Chicago, IL 60610
USA
+1 312 5877699
info@orderfox.com
www.orderfox.com

Izjava o omejitvi odgovornosti:

Orderfox AG znotraj zakonsko določenega okvira odklanja sleherno odgovornost za škodo ali posledično škodo, ki lahko nastane zaradi dostopa do njihove spletne strani ali njenih posameznih delov (kot npr. prenos dokumentov), njene uporabe (ali zaradi neomogočenega dostopa ali uporabe) ali uporabe povezav, ki izhajajo iz drugih spletnih strani.

Avtorske pravice:

spletna stran je v lasti delniške družbe Orderfox AG. Spletna stran je v celoti, zlasti v povezavi z vsebino in strukturo, zavarovana z avtorskimi pravicami.

Povezane spletne strani (povezave):

spletna stran vsebuje tudi povezave k spletnim stranem tretjih oseb. Orderfox AG ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo vsebino, za tamkaj ponujene izdelke, storitve ali druge ponudbe kot tudi ne za ravnanje v skladu z določbami o varstvu podatkov. Aktiviranje povezave je na lastno odgovornost.

top-button