Vanliga frågor

Plattformen ORDERFOX.com är för närvarande tillgänglig utan kostnad.

Om användning av plattformen skulle bli avgiftsbelagd ska Orderfox informera användarna i god tid och erbjuda dem att få tillgång till alla funktioner mot kostnad. Orderfox förbehåller sig då rätten att begränsa den kostnadsfria användningen till specifika funktioner.

Avtalet med ORDERFOX.com löper i tolv månader (avtalsåret).
 Avtalet förlängs automatiskt med ett år efter det aktuella avtalsåret. Om du vill avsluta avtalet ska du senast tre månader innan avtalsåret löper ut meddela detta skriftligt per post eller e-post.

 • Enkel outsourcing genom bekväma och tidsbesparande plattformsfunktioner.
 • Snabb åtkomst till optimala CNC-tillverkare genom olika filtreringsfunktioner vid sökningar.
 • Hitta lokala och globala CNC-tillverkare genom geografisk avgränsning av offertregionen.
 • Bygg ut nätverket av leverantörer och gör det lättare att ringa in kvalificerade partners.
 • Fördefiniera specifikationer för tillverkare redan när jobbet läggs ut: Företagsstorlek, anbudsspråk, valuta, leveransvillkor, certifieringar.
 • Skapa filter för föredragna exklusiva partners eller svarta listor för företag för att optimera anbudsförfarandets avgränsning.
 • Snabb hjälp vid flaskhalsar i kapaciteten eller maskinhaverier.
 • Lätt att söka efter CNC-jobb vid överkapacitet.
 • Sänk försäljningskostnaderna genom effektiv sökfunktion för CNC-jobb med ORDERFOX.com.
 • Kontinuerlig jobbtillväxt genom ORDERFOX.com: försäljningsaktiviteter.
 • Jobb som är skräddarsydda för ditt företag genom olika filterfunktioner.
 • Ökad omsättning genom ökat utnyttjande av produktionskapaciteten med jobbgenerering på ORDERFOX.com.
 • Åtkomst till alla jobb som ORDERFOX.com genererar.
 • Hitta nya kunder snabbt och kostnadseffektivt.
 • Öka dina affärsmöjligheter kontinuerligt inom den mycket expansiva CNC-branschen
 • Interaktiv företagsprofil med internationell webbnärvaro för att öka dina affärsmöjligheter
 • Internationell onlinenärvaro för bättre affärsmöjligheter.
 • Provat läge i företagsprofilen när du inte vill bli kontaktad.
 • Företagssökning med olika filterfunktioner för att målmedvetet hitta rätt affärspartner.
 • Åtkomst till alla företagsprofiler på ORDERFOX.com.
 • Kunskapsutbyte i den unika, globala communityn av proffs inom CNC-branschen.
 • Mycket höga säkerhetsstandarder inom datahantering och datautbyte på ORDERFOX.com.
 • Bygg ut ditt affärsnätverk för att förstärka verksamheten.
 • Utnyttja chansen till nya affärsmöjligheterInnovativ, överskådlig kontrollpanel för snabb åtkomst till olika data.
 • Obegränsat antal användare per plats.
 • E-postmeddelanden och rapporter inom fördefinierade teman.
 • Effektiv support via chatt och telefon för ORDERFOX.com-medlemmar

Under ”Inställningar” på ORDERFOX.com kan du bestämma vilka av dina uppgifter som andra ORDERFOX.com-användare ska kunna se. Använd inställningen Privat läge i företagsprofilen när du inte vill bli kontaktad. Dina kontaktuppgifter och kontaktpersonen döljs på ORDERFOX.com.

För att optimera förutsättningarna för att potentiella affärspartners hittar dig i plattformen, bör du fylla i din företagsprofil under ”Inställningar” så utförligt som möjligt.

Informationen och statistiken som visas baseras på den profilinformation som företaget tillåter. Företagsuppgifter i din profil kan redigeras och kompletteras av användare som är auktoriserade/registrerade av ditt företag. Denna person kan även överföra ditt företags logotyp, valfria företagsbilder och filmer för att göra din företagsprofil så uttrycksfull som möjligt.

ORDERFOX.com registrerar endast företagsprofilerna med offentliga uppgifter (t.ex. uppgifter ur handelsregistret) och uppgifter som företaget godkänt. Observera att inga uppgifter visas för företag som inte slutit avtal med Orderfox AG – du har alltid full kontroll över vilka uppgifter som ska visas om ditt företag!Om ett företag inte visas har dessa uppgifter inte godkänts för sökning ännu.

Du kan skapa ett obegränsat antal användare för ett företag. Du måste även skapa en separat användare för andra företagsorter resp. dotterbolag så att andra användare hittar korrekt profil på plattformen.

Sökningen är en strukturerad, kategoribaserad sökning. Termerna som matas in i sökkategorierna jämförs med innehållet i alla företagsprofiler på ORDERFOX.com – t.ex. maskinparksuppgifter, kompetenser och förmågor.

Med sökningen kan du hitta relevanta kontakter. Kombinera sökfiltren för att avgränsa sökresultaten. Du får regelbundet e-postmeddelanden som är skräddarsydda för dig. Här framgår till exempel vem som öppnat din profil under de senaste dagarna eller vilka ORDERFOX.com-användare som publicerat jobb som du (utifrån din användarinformation) skulle ha kunnat offerera.

Under ”Inställningar” kan du när som helst ändra resp. uppdatera dessa.

Datasekretess är en av ORDERFOX.com:s högsta prioriteringar. Vi vet hur känsliga företagsrelaterade data är och vidtar därför noggranna åtgärder för att dessa ska vara säkra – både genom tekniskt krypterad, exklusiv och individuellt prövad åtkomst till systemet och genom kryptering av själva uppgifterna, vilket sker med ett av de säkraste krypteringssystemen. Dessutom kontrollerar vi alltid vem som försöker ta sig in i systemet. Dessa åtgärder garanterar högsta säkerhet för dig och dina värdefulla uppgifter.

Använd chattfunktionen på ORDERFOX.com eller kontakta ORDERFOX.com per telefon. ORDERFOX.com:s supportavdelning kan hjälpa medlemmar vid alla frågor som rör ORDERFOX.com och användning av funktioner i plattformen.