Redaktion

Vill du komma i kontakt med oss?
Vi står gärna till förfogande – du når oss via e-post på adressen info@orderfox.com

Företagets namn:

Orderfox AG

Adress:

Industriering 3
9491 Ruggell
Furstendömet Liechtenstein

VD:

Dr. Wilhelm Klagian (kollektiv firmatecknare)

Styrelse:

Roger Lehmann (ordförande, kollektiv firmatecknare)
Hartmann Weirather (ledamot, kollektiv firmatecknare)
Richard Friedrich Morscher (ledamot, kollektiv firmatecknare)

Verksamhetsområde:

Drift av en webbplattform för CNC-tillverkare och CNC-inköpare. Webbplattformen fungerar som en partnerplattform mellan CNC-tillverkare och CNC-inköpare genom att göra det möjligt för användarna att växla mellan interaktiva annonser på webbplatsen och göra det lättare att sammanföra dem genom smarta filter.

Registreringsmyndighet:

Amt für Justiz Fürstentum Liechtenstein, Handelsregister

Handelsregisternummer:

FL-0002.542.971-6

MWST-Nr (VAT-Nr):

60100

Behörig domstol:

Vaduz (Liechtenstein)

Kontaktuppgifter:

Orderfox AG
Industriering 3
9491 Ruggell
Liechtenstein
+423 375 2500
info@orderfox.com
www.orderfox.com

Orderfox Schweiz AG

Adress:

c/o Mazars AG
Herostrasse 12
8048 Zürich
Schweiz

VD:

Derek Ernst Tanner

Styrelse:

Derek Ernst Tanner (ensam firmatecknare)

Verksamhetsområde:

Aktiebolagets syfte är programmering, inrättning och drift av internetplattformar, framför allt en internetplattform för förmedlingen av produktionskapaciteter för verktygsmaskiner genom koppling av ”interaktiva annonser” samt drift av en produktionskapacitets-utjämningsbörs; delägarskap eller kontinuerlig administrering av delägarskap i andra företag med samma eller liknande företagssyfte; anläggning av bolagstillgångarna i mobila och fasta egendomsvärden.

Registreringsmyndighet:

Handelsregistermyndigheten i kanton Zürich

Handelsregisternummer:

CHE-192.593.146

MWST-Nr (VAT-Nr):

CHE-192.593.146 MWST

Behörig domstol:

Zurich (Switzerland)

Kontaktuppgifter:

Orderfox Schweiz AG
Herostrasse 12
8048 Zürich
Schweiz
+41 44 500 3750
info@orderfox.com
www.orderfox.com

Orderfox Inc.

Adress:

1165 N. Clark St.,
Suite 305,
Chicago, IL 60610

Managing director:

Brian Smith (vice verkställande direktör)

Styrelse:

Richard Morscher (verkställande direktör)
Brian Smith (vice verkställande direktör)
Peter Loacker (kassör + sekreterare)

Stat där bolaget bildats:

Delaware

Behörig domstol:

Chicago

Kontaktuppgifter:

Orderfox Inc.
1165 N. Clark St., Suite 305,
Chicago, IL 60610
USA
+1 312 5877699
info@orderfox.com
www.orderfox.com

Begränsad garanti:

Orderfox AG frånsäger sig, inom den lagstadgade ramen, allt ansvar för skador eller följdskador som beror på åtkomst av din webbplats respektive delar därav (till exempel hämtade dokument) som använder (eller gör det omöjligt att få åtkomst eller använda) eller länkar till andra webbplatser.

Upphovsrätt:

Webbplatsen är Orderfox AG:s egendom. Hela webbplatsen, i synnerhet innehållet och strukturen, är upphovsrättsligt skyddad.

Länkade webbplatser (länkar):

Webbplatsen innehåller länkar till webbplatser som ägs av tredje part. Orderfox AG tar inte ansvar för innehållet på webbplatserna, produkter, tjänster eller andra erbjudanden som presenteras eller för sekretessreglerna där. Om en länk aktiveras sker detta på eget ansvar.

top-button