ORDERFOX.com – företaget

Vi är ORDERFOX.com

ORDERFOX AG driver ORDERFOX.com, den största globala internetplattformen för företag inom CNC-branschen. Med denna lösning kan deltagare i denna community aktivt styra den digitala utvecklingen och därmed kontrollera den framåtskridande digitaliseringen och industri 4.0. ORDERFOX.com är CNC-branschens internet som med intelligenta filterfunktioner snabbt och enkelt förenar CNC-tillverkare och inköpare med varandra. Därmed kan transaktionskostnaderna jämfört med traditionella värdekedjor reduceras markant, samtidigt som produktiviteten höjs tack vare bättre utnyttjande.

Men ORDERFOX.com är även en kunskapsplattform med aktuella innovationer, teknologier och trender inom branschen. En företagsprofil som kan läggas upp snabbt och utan kostnader ger tillgång till en global community. ORDERFOX.com har utvecklats med omfattande teknisk kunskap och förståelse för verktygsmaskiner, programvara och automation samt mångårig erfarenhet av branschen för tillverkningsindustrin och vilka krav kunderna ställer. Efter mer än tre års intensivt förberedelsearbete är ORDERFOX.com online sedan mitten av 2017.

För att förankra ORDERFOX.com i den globala CNC-communityn sker kommunikationen med alla användare på lokaliserade sidor för olika länder på många olika språk.

ORDERFOX.com hanterar kunddata baserande på lagstadgade föreskrifter i kombination med högsta tekniska säkerhetsstandarder. Därmed sker datautbytet mellan deltagarna i vår community i krypterad form. ORDERFOX.com utvecklas ständigt såväl teknologiskt som innehållsmässigt med den erfarenhet och de krav som ställs av communityn. Världen har aldrig varit så uppkopplad som den är idag. Och även i framtiden kommer den reala och den virtuella världen att smälta samman allt mer.

Välkommen till den nya, digitala CNC-världen.

Press

Välkommen till ORDERFOX.com:s pressektion. Här hittar du aktuella pressmeddelanden samt högupplösta bilder, videor och rätt kontaktperson.

Läs mer

Arbeta vid ORDERFOX.com

Karriär, krav, utrymme för fackmässig och personlig vidareutveckling. ORDERFOX.com erbjuder motiverade ansökande en unik, toppmodern arbetsplats med perfekt infrastruktur i en dynamisk, global miljö.

Läs mer