Kullanıma yönelik Genel Şartlar ve Koşullar

(12.06.2018 tarihinden itibaren geçerlidir)

İşbu Genel Şartlar ve Koşullar (Kullanım Koşulları) tüm kayıtlı kullanıcıların ("kullanıcı") www.orderfox.com web sitesinin ve üzerinde bulunan tüm alt sayfaların, içeriklerin, fonksiyonların ve hizmetlerin ("web sitesi") kullanımıyla ilgili hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Orderfox AG ("Orderfox") web sitesinin sahibi ve işletmecisi ve kullanıcının sözleşme tarafıdır.

Orderfox ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye Künye sayfasından ulaşılabilir.

Kullanım koşulları, sektör amaçları doğrultusunda meta veri üretmek için kullanıcıların bir onayını içerir (bu Kullanım Koşullarının 12. maddesi).

1. İlave Şartlar Koşullar

1.1. Orderfox, bu Genel Şartlar ve Koşullara ek olarak kullanıcılarla ilave şartlar ve koşullar konusunda anlaşabilir. Bu durumda, özel olarak kararlaştırılan şart ve koşulların düzenlemeleri öncelikli olarak uygulanır.

1.2. Özellikle, bu anlaşmaların/lisansların yasal olması ve rızanın kullanıcı için makul olması koşuluyla, belirli işlevlerin veya yazılımların kullanımına ilişkin ilave anlaşmaların/lisansların kabul edilmesi ön koşul olabilir.

1.3. Web sitesi ile ilgili farklı ve başka şekilde çelişen şartlar ve koşullar, hizmetler münferit durumlarda kullanıcının şartlar ve koşullara itirazı olmadan yerine getirilmiş olsa da Orderfox tarafından açıkça reddedilmektedir.

1.4. Orderfox'un web sitelerinde, broşürlerde ve benzer tanıtım materyallerinde açıklanan hizmetler, bir taahhüt veya nitelik garantisi ya da başka bir garanti karakteri taşımaz.

2. Reşit kişi kısıtlaması

2.1. Web sitesi sadece gerçek kişiler tarafından kullanılabilir. Kullanıcıların en az 18 yaşında olması veya kayıt işleminde onayladıkları bir ebeveyn veya vasinin iznine sahip olmaları gerekmektedir.

2.2.Orderfox, kullanıcıların bu ön koşulları doğru şekilde onaylamalarını talep etme hakkını saklı tutar.

3. Kurumsal müşteriler için Orderfox

3.1. Bir kurumsal müşteri (veya alternatif olarak “girişimci”), hukuki işlemin akdedilmesi sırasında kendi ticari ya da serbest meslek faaliyetini icra ederek hareket eden gerçek veya tüzel kişi veya hukuki ehliyete sahip ticaret şirketidir.

3.2. Bu web sitesi CNC üreticileri ve CNC satın alıcıları için bir pazaryeri sunmaktadır. Bu web sitesi CNC üreticileri ve CNC satın alıcıları arasında partner platformu olarak görev yapmakta ve bunlara (birlikte "kullanıcı") web sitesinde interaktif ilanlar (iş teklifleri) yayınlamalarına ve akıllı filtreler aracılığıyla birbirlerini bulmalarına olanak sağlamaktadır. Buna ek olarak kullanıcılar, Orderfox tarafından şekil ve içerik bakımından belirlenen koşulları dikkate alarak web sitesinde kendi şirket profillerini yayınlama hakkına sahiptir ve bu husus talep edilmektedir.

3.3. Kullanıcılar tüm şirket profillerini ve tüm ilanları (iş teklifleri) görme hakkına sahiptir.

3.4. Orderfox'un teklifi, kullanıcı için yeterince tanınabilir şekilde yalnızca kurumsal müşterilere yönelik ise bireysel kullanıcıların Orderfox hizmetlerini kullanmaları yasaktır. Orderfox kullanıcının tüketici olup olmadığını kontrol etme hakkını saklı tutar (örn. adres bilgilerinin, vergi levhasının veya vergi kimlik numarasının kontrolü).

4. Bireysel müşteriler için Orderfox

4.1. İşbu Genel Şartlar ve Koşullar kapsamında, ağırlıklı olarak kendi ticari ya da serbest meslek faaliyetine atfedilemeyen bir amaçla hukuki işlem yapan her gerçek kişi bireysel özel müşteri (alternatif olarak “tüketici”) olarak kabul edilir.

4.2. Web sitesinin fonksiyonları bireysel müşterilere aşağıdaki ölçüde sunulmaktadır:

 • Bireysel müşteriler iş teklifleri yayınlayabilir;
 • Bireysel müşteriler şirket profillerini görebilir ve platformdaki şirketlerle iletişime geçebilir;
 • Bireysel müşteriler fuar ve etkinlik takvimini görüntüleyebilir (ancak herhangi bir takvim girişi yazamazlar);
 • Bireysel müşteriler makine borsasını görebilir ve ayrıca platformdan bir sağlayıcıyla iletişim kurabilir.

5. Orderfox hizmet kapsamı değişikliği

5.1. Web sitesinin geliştirilmesi, Orderfox'un sunduğu hizmetlerin ayrılmaz bir parçasıdır. Geliştirmeler, örneğin teknik ve yasal gelişmelere uyum sağlamak ve web sitesini kullanmak için kullanıcı gereksinimlerini dikkate almayı içermektedir.

5.2.Orderfox, kullanıcı için makul ölçüde olduğunda ve bu nedenle sözleşmenin amacının gerçekleştirilmesi konusunda risk teşkil etmediği takdirde, geliştirme kapsamında web sitesini ve işlevlerini değiştirebilir. Bu, tüketici olan kullanıcılar söz konusu olduğunda aşağıdaki durumlarda geçerlidir:

 • Bu değişiklik kullanıcının yararına olduğunda;
 • Değişiklik, sunulan hizmetler ve mevcut yasalar ile ilgili uygunluğa hizmet ettiğinde, özellikle de mevcut yasal durumun değişmesi durumunda;
 • Değişiklik, Orderfox'un zorunlu yargı veya idari kararlara uymasına hizmet ettiğinde;
 • Mevcut güvenlik açıklarını kapatmak için ilgili değişiklik gerekli olduğunda;
 • Değişiklik, kullanıcı üzerinde önemli bir etkisi olmayan tamamen teknik veya prosedüre ilişkin bir nitelik taşıdığında.
 • Önceki işlevler üzerinde sadece önemsiz bir etkiye sahip olan değişiklikler, bu anlamda hizmet değişiklikleri olarak kabul edilmemektedir. Bu, özellikle tamamen görselliğin değiştirilmesinde ve fonksiyonların düzeninin değiştirilmesinde geçerlidir.

5.3.Orderfox, ücretsiz özelliklerin sürekli kullanılabilirliğinin garanti edilmediğine dikkat çekmektedir ve kısıtlamalar sadece kullanıcılar için makul ölçüde olduğu durumlarda yapılabilir.

6. Anlaşmanın akdi, geçerlilik süresi ve bitiş tarihi

6.1.Orderfox ve kullanıcı arasında düzenlenecek ve kullanıcıya özel kişi olarak bir (1) profil veya bir (1) şirket profili ve bununla kullanılabilir isteğe bağlı sayıda interaktif ilan yayınlamaya ve web sitesinde diğer kullanıcılarının profillerini görüntülemeye hak tanıyan sözleşme ("sözleşme"), kayıtlı erişim bilgileri Orderfox tarafından etkinleştirildiği anda geçerlilik kazanır.

6.2.Anlaşma sınırsız bir süre için akdedilmiştir. Kullanıcı anlaşmayı yazılı olarak ya da e-posta yoluyla, ilgili ayın sonundan itibaren bir aylık bir ihbar süresine tabi olarak feshedebilir. Bildirimin e-posta veya normal posta yoluyla iletildiği tarih süre için geçerli sayılır.

6.3.Orderfox, platformu ücretsiz olarak kullanıcıların kullanımına sunmaktadır.

Platformun kullanımının ücretli olacağı zaman Orderfox kullanıcıları bu Genel Şartlar ve Koşullar kapsamında zamanında bilgilendirecek ve kendilerine tüm fonksiyonları kullanabilecekleri ücretli kullanım önerecektir. Bu durumda Orderfox, belirli fonksiyonların ücretsiz kullanımının sürdürülmesini kısıtlama hakkını saklı tutar.

6.4.Kullanıcının anlaşmaya uyma konusunda Orderfox tarafından makul ölçüde beklenmediği durumlarda Orderfox kullanıcıya bildirim yapmaksızın ve derhal geçerli olmak üzere anlaşmayı feshetme ve kullanıcının web sitesine erişimini sonlandırma hakkına sahiptir. Bu durum özellikle kullanıcı kasten veya ihmalde bulunarak işbu Kullanım Koşulları'na ve/veya yürürlükteki yasalara aykırı davrandığında geçerlidir. Özel durumlarda, böyle bir sonlandırma, gerekçe gösterilmeden da gerçekleştirilebilir.

6.5.Her iki tarafın anlaşmayı önemli nedenlerden dolayı feshetme hakkı bundan etkilenmez.

7. Kayıt

7.1.Kullanıcı Orderfox'a kayıt olmakla birlikte, kendi seçtiği ve kendisine atanan giriş bilgileri ile (kullanıcı adı ve şifre) erişim imkanı elde eden web sayfasının kullanımına yönelik bir anlaşma akdetmiş olur. Web sitesinin kullanımına yönelik kaydı ile birlikte kullanıcı, web sitesini sadece işbu Kullanım Koşulları kapsamında kullanmakla yükümlü olur.

7.2.Kullanıcı kayıt esnasında doğru ve eksiksiz kullanım bilgilerini girmekle yükümlüdür. Bu özellikle şirket adı, cadde, posta kodu, şehir, ülke, muhatabın adı, cinsiyet (bay/bayan hitap şekli için), telefon numarası, e-posta adresi ve kredi kartı bilgileri ("kullanıcı bilgileri") için geçerlidir. Orderfox kullanıcıdan kullanıcı bilgilerini doğrulayan belgelerin ivedilikle ibraz edilmesini talep etme hakkına sahiptir.

7.3.Kullanıcı, sözleşme süresince bu Kullanım Koşulları kapsamında tüm kullanıcı verilerini ve web sitesinde yayınlamak üzere gönderilen belgeleri güncel tutmakla yükümlüdür. Bu husus özellikle madde 7.2’de belirtilen kullanıcı verileri için geçerlidir. Kullanıcı gerekli değişiklikleri, Orderfox tarafından web sitesinde sunulan fonksiyonları kullanarak kendisi yapabilir.

7.4.Kayıt işleminin içeriği ve bununla bağlantılı olarak aktarılan kullanıcı bilgilerin sorumluluğu tek başına kullanıcıdadır. Kullanıcı, kullanıcı bilgilerinin doğruluğunu temin eder. Kullanıcının yanlış beyanının ve niyetinin anlamını dikkate alarak makul ve objektif olarak uygunsuz olmadığı takdirde, yanlış bilgi, anlaşmanın derhal feshine ve Web Sitesi'ne erişimin engellenmesine neden olur.

8. Erişim bilgileri

8.1.Kullanıcı, erişim bilgilerini üçüncü taraflarla paylaşamaz. Bu bilgilerin kullanıcının çalışanlarına resmi ve nizami ticaret amaçları için iletilmesine ancak kullanıcının kendi çalışanlarını mevcut kullanım koşullarına uyma hususunda yükümlendirmesi halinde izin verilir.

8.2. Şifreyi yetkisiz bildirim ve kullanıma karşı korumak için kullanıcının tekniğin bilinen durumuna göre mümkün olduğunca güvenli olan bir şifre seçmesi ve kendi çıkarı açısından gerekli tüm önlemleri alması önerilir.

8.3.Kullanıcı, erişim bilgilerinin yetkisiz üçüncü taraflarca web sitesinin kullanımı için yetkisiz olarak kullanıldığından şüphe ettiğinde, kullanıldığını düşündüğünde veya bildiğinde, Orderfox'u derhal bilgilendirmekle yükümlüdür. Orderfox'un kullanıcının erişim bilgilerinin yetkisiz kullanıldığına dair bir şüphesi bulunduğunda Orderfox, bununla ilgili önlemleri alma ve özellikle bu erişim bilgileriyle erişimi geçici veya kalıcı olarak engelleme hakkını saklı tutar. Kullanıcı hatasından dolayı erişim bilgilerinin üçüncü taraflarca yasadışı kullanılması durumunda kullanıcı, meydana gelen zararları telafi etmek ve bunları makul bir ölçüde karşılamakla yükümlüdür. Bu kullanımdan dolayı meydana gelen maliyetler kullanıcı tarafından karşılanır.

9. Kullanıcının ilanları

9.1.Orderfox, kurumsal müşterilere Orderfox tarafından sunulan profilde şirketini tanıtma imkânı sağlamaktadır. Kullanıcı üretim talep ve tekliflerini yayınlama hakkına sahiptir ("ilanlar"). Bunun için kullanıcı veri, metin, resim, video ve benzerlerini kullanabilir ("içerikler").

9.2.Orderfox kullanıcılar arasında paylaşılan veya anlaşma yapılan daha fazla iletişim/ler ve/veya sözleşme, düzenleme, anlaşma veya yükümlülük ("Anlaşmalar") için hiçbir sorumluluk kabul etmemekte. Hangi yasal nedenlerden olursa olsun, kullanıcılar arasında vuku bulan talepler sadece anlaşmaya taraf kullanıcılar arasında oluşur ve web sitesiyle ilgili kesinlikle Orderfox ve/veya Orderfox'un bir partneriyle ("Websitesi partnerleri") ilişkilendirilemez. Kullanıcı web sitesindeki ilgili fonksiyonları kullanarak ilanları dilediği zaman yayınlama, devre dışı bırakma veya silme hakkına sahiptir.

9.3.Orderfox yasal gerekliliklere uygun olarak pazar ve kullanıcı davranışlarının analizi için ilan içeriklerini kullanma hakkına sahiptir. Bununla ilgili buna Veri Koruma Politikası'na dikkat çekilmekte.

9.4.Kullanıcı kendisi tarafından yayınlanan ve web sitesinde görüntülenen veya kullanıma sunulan tüm içeriklerin gerekli haklarına sahip olmasını sağlamalı.

9.5.Orderfox kullanıcı tarafından sunulan içerikleri, söz konusu içerikler yasalara veya işbu Kullanım Koşulları'na aykırılık teşkil ettiği veya üçüncü taraf haklarını ihlal ettiği şüphesi oluştuğunda, engelleme hakkına sahiptir. Haklı bir şüphe kullanıcı tarafından sunulan içerik nedeniyle kendisine karşı bir hukuki veya cezai soruşturma başlatıldığında oluşur. Orderfox bu kullanıcının içeriklerinin engellemesini böyle bir şüphenin asılsız olduğu belirlenene kadar sürdürebilir. Orderfox bu gibi kullanıcıların içeriklerini, böyle bir kullanıcının erişim bilgilerini aktive etmeden önce kamuya açık kanallardan inceleme ve bu gibi içerikleri gerektiğinde reddetme hakkını saklı tutar.

10. Haksız kullanım, engelleme

10.1.Kullanıcılar web sitesini sadece işbu Kullanım Koşullarına veya yürürlükteki yasalara aykırılık teşkil etmeyecek veya üçüncü tarafların haklarını ihlal etmeyecek şekilde veya amaçla kullanabilir. Bu bağlamda kullanıcının özellikle yükümlü olduğu hususlar:

 • Web sitesini karalayıcı, saldırgan ya da diğer kanunsuz materyaller veya benzer bilgiler için kullanmamak;
 • Diğer kullanıcılara hakaret etmemek, onları rahatsız etmemek veya karalamamak;
 • Web sitesinin kullanımında diğer kullanıcıların veya üçüncü tarafların telif haklarını, ticari markalarını veya mülkiyet haklarını ihlal etmemek;
 • Talep edilmeyen seri mektuplar göndermemek;
 • Diğer kullanıcılara sadece üretim talepleri için veya üretim tekliflerinin yayınlanması amacıyla e-posta göndermek;
 • Web sitesine kötü amaçlı yazılım veya virüs içeren veriler yüklememek;
 • Web sitesine, kullanıcının bunlar için ilgili haklara sahip olmadığı veya bu hakların sahiplerinden bunlarla ilgili onayları almadığı takdirde, telif hakları ile korunan yazılım ve/veya telif hakları ile korunan diğer materyaller içeren verileri yüklememek;
 • Web sitesini güvenlik talimatları dahil ithalat/ihracat düzenlemelerine uygun olmayan ürün ve/veya hizmet ticareti için kullanmamak.

10.2.Orderfox, kullanıcının kasıtlı ve ihmalkâr davranarak işbu Kullanım Koşullarını veya yürürlükteki yasaları ihlal etmesi halinde gerekli tedbirleri alma hakkına sahiptir. Hafif ihlaller durumunda bu gibi tedbirler Orderfox'un kullanıcıyı, Kullanım Koşullarının, yürürlükteki yasaların veya iyi niyet kuralı veya görgü kurallarının ihlal edildiğini belirterek uyarmasıyla sınırlı olabilir. Ciddi ihlaller kullanıcının web sitesine erişiminin geçici olarak veya tamamen engellemesine yol açar veya Orderfox anlaşmayı derhal feshetme hakkına sahip olur.

11. Bilgilerin, İçeriklerin ve Meta Verilerin Kullanımına İzin

11.1.Orderfox, platform hizmetlerine ek olarak, kullanıcıları ve CNC endüstrisini, özellikle sektörde önemli bir yer alan satış kontrol ve yatırım kararlarının temelini oluşturan ve hizmet etmeyi amaçlayan "meta veriler" ile desteklemektedir.

11.2.Meta veriler: Meta verilere özellikle işletmenin türüne ilişkin bilgiler (örn. fason imalatçı/üretici/satın almacı), şirketin yeri ve bölgesi, personel sayısı, sunulan ürün ve hizmetlerin türü veya teknoloji tahsisi (örn. delme, tornalama, frezeleme, ultrason işleme vs.), endüstri tahsisi (örn. tahrik ve dişli teknolojisi, madencilik, kimya teknolojisi vs.) ve malzeme tahsisi (örn. akrilik, paslanmaz çelik, cam seramik vs.), sipariş istatistiği bilgileri (diğerlerinin yanında endüstri, teknoloji ve malzeme tahsisine ve iş parçası boyutuna göre çeşitlendirilmiş) dahildir. Aynı şekilde, Orderfox kullanımından da örneğin, yukarıda belirtilen meta verilerinin kullanımı için kullanıcı menfaatlerinden kaynaklanan meta veriler üretilebilir.

11.3.Garantiler: Orderfox genelde kamuya açık olan ve işletme veya ticari sırları temsil etmeyen verilere dayalı meta veriler üretir. Meta veriler, kullanıcının işletmeyle ilgili bilgilerine ve siparişlerle ilgili bilgilere dayanmaktadır. Siparişlerde sözleşme içerikleri (örn. sözleşme partneri, iş hacmi) gibi bireysel sözleşme konuları Orderfox tarafından gizlilik ile ele alınır ve üçüncü taraflarla paylaşılmaz. Orderfox, meta verileri oluştururken ve kullanırken veri koruma düzenlemelerini de gözlemleyecek ve bu bağlamda Orderfox Politikasına da işaret etmekte. Kullanıcının kişisel ve iletişim bilgileri ("kişisel bilgiler"), şirkete ilişkin kamuya açık bilgiler (örn. kullanıcı genel müdürse ve kamuya açık telefon numarası veya e-posta adresi bilgisi veriyorsa) söz konusu olmadığı sürece meta verilerin parçası değildir. Kullanıcı davranışına dayalı meta veriler (örn. kullanıcıların belirli şirketler veya hizmetler ile ne sıklıkla ilgilendikleri), anonim olarak oluşturulur, yani bireysel kullanıcılara ilişkin çıkarsama yapılmasına izin vermeyen toplam değerler oluşturulur.

11.4.Rıza beyanı: Kullanıcı, yukarıda belirtilen amaçlar için web sitesinde kendi bilgilerinin meta verilerin üretimi ve kullanımı ile ilgili, Orderfox tarafından satış kontrolü, yatırım kararları alma veya diğer pazar araştırmaları için kullanabileceğini ve Orderfox'un diğer kullanıcıları ve sözleşme ortakları tarafından kullanılabilir duruma getirebileceğini kabul eder. Rıza beyanı ayrıca münhasır değildir, verilerin mülkiyeti aktarılmamaktadır, sadece kullanım izni verilmekte, yani kullanıcının kendi bilgilerini kullanma hakkı kısıtlanmamaktadır. Kullanıcının yasal itiraz hakları etkilenmez. Kullanıcı, Orderfox'taki meta verilerinin işletme veya ticari sırlar olmadığını ve bilgileri Orderfox'a vermeye ve bunları meta veriler oluşturmak için kullanmaya yetkili olduğunu beyan eder.

11.5.Meta veriler anonimleştirilir, yani yukarıda belirtilen amaçlara yönelik işleme kişisel bilgiler tanımlamaksızın gerçekleştirilir.

11.6.Ayrıca kullanıcılar, Orderfox'un internet sayfasının işletim ve gelişimi için gerekli olması durumunda Orderfox'un kendi bilgileri ve yüklemiş oldukları içerikleri (resimler, metinler, 3D modeller vs.) kullanmasına izin verir. Yüklenen içeriklerin özellikle bu amaçla çoğaltılması, dağıtılması ve yayınlanmasına izin verilir.

12. Web sitesinin kullanılabilirliği

12.1.Orderfox, teknik olarak mümkün ve Orderfox tarafından kontrol edilebilir olduğunca web sitesi kullanımında kısıtlamaları, engellemeleri, kapatmaları, kesintileri ve diğer arızaları (“arızalar”) tüm çabalarıyla önlemeye çalışmaktadır. Ancak iletişim teknolojisinin mevcut durumundan dolayı Orderfox'un arızaları tamamen ortadan kaldırması veya önlemesi mümkün değildir. Bu durum, Orderfox'un etki alanının dışında bulunan ve özellikle mücbir sebep durumlarında tüm içerikler ve aktarma yolları için geçerlidir. Orderfox'un mükellef ve sorumlu olduğu arıza durumlarında Orderfox'un mükellefiyeti, işbu Kullanım Koşullarının 14. maddesine göre belirlenir.

12.2.Web sitesinin bakımı ve geliştirilmesi geçici arızalara neden olabilir. Orderfox bu arızaların kullanıcılar için makul bir süre ve kapsam ile sınırlı kalmasını sağlar.

12.3.Orderfox, sistemlerini kötü amaçlı yazılım ve yetkisiz üçüncü taraf içeriklerine (örn. virüs, truva atı, Spam ve diğer kötü amaçlı yazılımlar) karşı korumak için teknik anlamda koruma önlemleri alır. Bunlar, sistemlerin telekomünikasyon ve veri işleme sistemlerinin korunması için özellikle yararlı olduğu alanlarda filtre sistemlerinin kullanılmasını da kapsar.

13. Garanti ve muafiyet

13.1.Kurumsal müşteriler Orderfox tarafından sunulan hizmetleri derhal ve bunun nizami ticari faaliyetlere göre uygulanabilir olduğu derecede kontrol etmeli ve bir kusur görüldüğünde bunu derhal Orderfox'a bildirmelidir. Kusurlar, hata belirtilerinin anlaşılabilir bir tasviri, mümkün olduğunca yazılı belge, ekran görüntüsü veya kusuru gösteren başka belgelerle yazılı olarak (e-posta yeterlidir) derhal ihbar edilmelidir. Kullanıcının yasal inceleme ve ihbar yükümlülükleri bundan etkilenmez.

13.2.Tazminat talepleri bu Genel Şartlar ve Koşulların 14. paragrafına tabidir ("Sorumluluk ve Tazminat").

13.3.Garanti talepleri, anlaşılan veya beklenen özelliklerde önemsiz sapmalar olduğunda veya Orderfox'un hizmetinin anlaşmada belirtilenlere göre önemsiz kısıtlamalar meydana geldiğinde, bulunmamakta Orderfox özellikle aşağıdaki hususlarda açıkça yükümlülüğü veya sorumluluğu reddetmekte:

 • Kullanıcının kayıt esnasında ilettiği kullanıcı verilerinde veya kullanıcı tarafından web sitesine yüklenen veya başka şekilde teslim edilen diğer verilerde yanlış bilgi vermesi halinde;
 • Orderfox'un etki alanının dışında olması kaydıyla web sitesinin kesintisiz kullanılabilirliği veya web sitesinin kurulum veya hizmetlerinin sistem veya ağa bağlı devre dışı kalması, kesintileri veya arızaları; özellikle mücbir sebeplerden veya iletişim ağlarının ve ağ geçitlerinin arızalanmasından kaynaklanan hatalar için;
 • Web sitesinde küçük bozukluk ve arızalarda;
 • Orderfox'un burada bir kusuru yoksa ve yasal veya akdi bir zorunlu mesuliyet yükümlülüğü bulunmuyorsa kullanıcının kişisel bilgilerinin yetkisiz üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi veya kullanımı (örneğin veritabanı saldırısının bir sonucu olarak yetkisiz erişim sonucunda);
 • Kullanıcının diğer kullanıcılara karşı verdiği her türlü güvence;
 • Kullanıcı tarafından web sitesine yüklenen veya başka yollardan aktarılan verilerin doğruluğu veya tamlığı konusunda;
 • Kullanıcıların işçiliği.

13.4. Kötü hizmetten kaynaklanan hakların zaman aşımı süresi 6 aydır, bireysel müşterilerin yasal emredici garanti hakları kısaltılmaz.

13.5.Kullanıcı bu Kullanım Koşullarını kabul ederek Orderfox'u, kullanıcının bu Kullanım Koşullarının veya yürürlükteki yasaların kasıtlı veya ihmal sonucu ihlalleri nedeniyle diğer kullanıcıların tüm talep ve maliyetler karşısında Orderfox'un ilk talebi üzerine tazmin etmeyi kabul eder.

14. Sorumluluk ve Tazminat (sadece ABD’li olmayan kullanıcılar/ for non-United States Users)

14.1.Orderfox bu anlaşma uyarınca yalnızca aşağıdaki hükümler kapsamında sorumludur, diğer hususlar için sorumluluk söz konusu değildir.

14.2.Orderfox, yasal temsilcileri veya yönetici kadrosunca kasıtlı veya ağır ihmalkarlıkla sebebiyet verilen zararlar ve diğer yardımcılarının kasıtlı olarak sebebiyet verdiği zararlar için Orderfox, herhangi bir sınırlama olmaksızın sorumludur. Diğer yardımcıların ağır ihmali ile ilgili sorumluluk, aşağıda öngörülen hafif ihmal hükümlerine tabidir.

14.3.Orderfox, yasal temsilcileri veya yardımcılarınca kasıt veya ağır ihmalkarlığı yüzünden ölüm, yaralanma veya sağlığın bozulmasından doğan zararlardan herhangi bir sınırlama olmaksızın sorumludur. Orderfox taahhüt edilen özelliklerin eksikliğinden doğan zararlarda, taahhüt amacını kapsayan ve taahhüdün verildiği esnada Orderfox tarafından görülebilir olduğu miktarda sorumluluğu üstlenir.

14.4.Orderfox ürün sorumluluğu zararlarından Almanya, Avusturya ve İsviçre'de geçerli olan veya ilgili ve zorunlu olarak geçerli ürün sorumluluğu kanunu hükümlerine göre sorumludur.

14.5.Orderfox, temel yükümlülüklerinin Orderfox, yasal temsilcileri veya yardımcıları tarafından ihlal edilmesinden kaynaklanan zararlardan sorumludur. Temel yükümlülükler, bu sözleşmenin temelini oluşturan, sözleşmenin imzalanması için belirleyici olan ve ifa edileceğine kullanıcının güvenebileceği önemli yükümlülüklerdir. Orderfox hafif ihmal nedeniyle bu temel yükümlülükleri ihlal ederse sorumluluğu, öngörülebilir ve tipik olarak meydana gelen zararın (bundan sonra "tipik zarar") tazmini ile sınırlıdır. Tipik zarar esas itibariyle belirlenen miktar ile sınırlıdır. Tipik hasar bu durumda CHF 1.000,00 ile sınırlıdır. Bu hüküm, sınırlamanın münferit durumlarda hakkaniyet açısından makul olmaması durumunda geçerli değildir.

14.6.Genel Şartlar ve Koşulların sorumluluk hükümleri saklı kalmak kaydıyla Orderfox, kullanıcının veri yedekleme yükümlülüğünü yerine getirmiş olması halinde zararın önlenebileceği durumlarda veri kaybından sorumlu olmaz. Kullanıcı her halükârda ihmale katkısını kabul etmek zorundadır. Bir fesih durumunda kullanıcı, kendi verilerini önceden yedeklemekten sorumludur.

15. Sorumluluk ve Tazminat / Liability and damages (sadece ABD’li kullanıcılar / for United States Users)

15.1.TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW, IN NO EVENT SHALL WE BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, LOSS OF DATA, OR ANY OTHER DAMAGES OR LOSSES, ARISING OUT OF OR RELATED TO (A) THESE TERMS, (B) CONTENT AND/OR YOUR USER CONTENT, (C) THE WEBSITE, AND/OR (E) ANY ASPECT OF THE WEBSITE, HOWEVER CAUSED, REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY (BREACH OF CONTRACT, BREACH OF WARRANTY, NEGLIGENCE, PRODUCTS LIABILITY, STRICT LIABILITY, OR OTHERWISE) AND EVEN IF WE HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE LIMITATION OF LIABILITY FOR PERSONAL INJURY, OR OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. IN NO EVENT SHALL OUR TOTAL LIABILITY TO YOU FOR ALL DAMAGES EXCEED AN AMOUNT GREATER THAN $125 USD. THE FOREGOING LIMITATIONS WILL APPLY EVEN IF THE ABOVE STATED REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE.

15.2.YOU AGREE TO INDEMNIFY, DEFEND, AND HOLD HARMLESS US AND OUR AFFILIATES FROM AND AGAINST ANY AND ALL CLAIMS, LOSSES, EXPENSES, DAMAGES, AND COSTS (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, DIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY, AND INDIRECT DAMAGES), AND REASONABLE ATTORNEYS’ FEES, RESULTING FROM OR ARISING OUT OF, UNDER, OR RELATING TO: YOUR USE, MISUSE, OR INABILITY TO USE THE WEBSITE; ANY INFRINGEMENT OF A THIRD PARTY’S RIGHTS (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS); A BREACH OF A REPRESENTATION OR WARRANTY MADE BY YOU; YOUR USER CONTENT; ANY DEFAMATORY, OFFENSIVE, FRAUDULENT, OR ILLEGAL USE OF THE WEBSITE BY YOU; ANY IMPROPER DISCLOSURE OF CONTENT BY YOU; AND ANY VIOLATION BY YOU OF THESE TERMS, OUR PRIVACY POLICY, ANY OF OUR OTHER POLICIES.

15.3.TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, YOU ON BEHALF OF YOURSELF OR THE ENTITY THAT YOU REPRESENT, YOUR PERSONAL REPRESENTATIVES, AND YOUR HEIRS, HEREBY VOLUNTARILY AGREE TO RELEASE, WAIVE, AND DISCHARGE ALL CLAIMS, ACTIONS, DEMANDS, SUITS, OR PROCEEDINGS (“CLAIMS”) AGAINST US AND OUR AFFILIATES, INCLUDING ANY AND ALL LIABILITY FOR ACTUAL AND/OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, COSTS, AND EXPENSES (INCLUDING LITIGATION COSTS AND ATTORNEYS’ FEES) OF EVERY KIND AND NATURE ARISING FROM OR IN ANY WAY RELATED TO (A) THE WEBSITE, (B) CONTENT, AND/OR YOUR USER CONTENT, AND/OR (C) ANY INACCURACY, UNTIMELINESS, OR INCOMPLETENESS OF ANY AND ALL CONTENT OBTAINED OR ACCESSED BY OR THROUGH THE WEBSITE. FURTHER, IF YOU ARE A RESIDENT OF THE STATE OF CALIFORNIA, YOU WAIVE YOUR RIGHTS UNDER CALIFORNIA CIVIL CODE SECTION 1542, WHICH STATES, “A GENERAL RELEASE DOES NOT EXTEND TO CLAIMS WHICH THE CREDITOR DOES NOT KNOW OR SUSPECT TO EXIST IN HIS OR HER FAVOR AT THE TIME OF EXECUTING THE RELEASE, WHICH IF KNOWN BY HIM OR HER MUST HAVE MATERIALLY AFFECTED HIS OR HER SETTLEMENT WITH THE DEBTOR.” YOU UNDERSTAND THAT ANY FACT RELATING TO ANY MATTER COVERED BY THESE TERMS MAY BE FOUND TO BE OTHER THAN NOW BELIEVED TO BE TRUE AND ACCEPT AND ASSUME THE RISK OF SUCH POSSIBLE DIFFERENCES IN FACT. IN ADDITION, YOU EXPRESSLY WAIVE AND RELINQUISH ANY AND ALL RIGHTS WHICH YOU MAY HAVE HAD UNDER ANY OTHER STATE OR FEDERAL STATUTE OR COMMON LAW PRINCIPLE OF SIMILAR EFFECT, TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW.

16. Genel Şartlar ve Koşullarda değişiklikler

16.1.Orderfox işbu Kullanım Koşulları'nı her zaman aşağıda belirtilen prosedür kapsamında ileri dönük değiştirmeye yetkilidir. Orderfox kullanıcıyı planlanan yürürlük tarihinden en geç 3 (üç) hafta önce bilgilendirir. Kullanıcı bildirimi aldıktan sonra 3 (üç) hafta içinde değişikliklere itiraz edebilir.

16.2.Kullanıcının itirazı Orderfox'a ulaşmadığında veya kullanıcı açıkça değişiklikleri kabul ettiğinde, değişiklikler bildirilen yürürlük tarihinde yürürlüğe girer. Kullanıcı süresi içinde itirazda bulunduğunda Orderfox sözleşmeyi o güne kadar yürürlükteki şartlarda devam ettirebilir veya itiraz kendisine ulaştığında anlaşmayı, feshi tarihine uyarak, ilgili takvim ayın bitiminden 1 (bir) ay sonrasına feshedebilir. Orderfox bildiriminde kullanıcıya önerilen değişikliklerin yanı sıra itiraz hakkı, uyulması gereken feshi ihbar süresi, itirazın sonuçları ve itiraz için süre aşımı ile ilgili açıklamalara da yer vermeli.

16.3.Bireysel müşteriler söz konusu olduğunda Orderfox, aşağıdaki durumlarda Genel Şartlar ve Koşulları değiştirmeye yetkilidir:

 • Değişiklik, sunulan Genel Şartlar ve Koşulları ve mevcut yasalar ile ilgili uygunluğa hizmet ettiğinde, özellikle de mevcut yasal durumun değişmesi durumunda;
 • Değişiklik, Orderfox'un zorunlu yargı veya idari kararlara uymasına hizmet ettiğinde;
 • Orderfox tarafından yeni hizmetler veya hizmet unsurları ile teknik veya organizasyonel proseslerin Genel Şartlar ve Koşullarda bir açıklama gerektirmesi halinde;
 • Değişiklik kullanıcılar için sadece faydalı olduğunda.

17. Yetkili mahkeme ve uygulanacak hukuk

17.1.Orderfox ile kurumsal müşteriler arasındaki hukuki ilişkiler sadece Lihtenştayn Prensliği hukukuna tabidir - devletlerüstü hukuk ile Lihtenştayn Prensliğinin maddi hukukuna yönlendirme yapmayan devletlerarası ve devletlerüstü yönlendirme hukuku hariçtir. Uygulanabilir hukuk anlaşması kullanıcının şirket merkezi ve/veya ikamet adresinin yurtdışında bulunması halinde de uygulanır.

17.2.İfa yeri Orderfox merkezi Ruggell'dir. Müşteri kurumsal müşteri olduğunda sözleşme ilişkisine dayalı veya ilişkili tüm ihtilaflarda münhasır yetkili mahkeme Orderfox merkezi Ruggell'dir. Orderfox hak taleplerini kullanıcının yasal yetkili mahkemesinde ileri sürme hakkını saklı tutar.

17.3.Kullanıcı Orderfox'a karşı bu sözleşmeye dayalı taleplerini üçüncü taraflara sadece Orderfox'un yazılı izniyle devredebilir.

17.4.Sözleşme dilleri İngilizce, ABD İngilizcesi, Almanca, Danca, İspanyolca, Meksika İspanyolcası, Fransızca, Hırvatça, İtalyanca, Macarca, Felemenkçe, Norveççe, Lehçe, Portekizce, Brezilya Portekizcesi, Rumence, Slovakça, Slovence, İsveççe, Türkçe, Çekçe, Rusça, Japonca, Korece ve Çincedir.

17.5.Orderfox'un bir bağımsız tüketici tahkim hizmetinin önünde uyuşmazlık çözümü sürecine razı gelme ve katılma zorunluluğu bulunmamaktadır.

17.6.ABD’li kullanıcılar için / For United States Users: We are an independent contractor only. These Terms of Use do not create any employer-employee, agency, joint venture, or partnership relationship.

17.7.Bu Genel Şartlar ve Koşulların bir ya da birden fazla hükmünün geçersiz olması halinde, diğer Genel Şartlar ve Koşulların geçerlilik hükmü yasal olarak emredici şekilde düzenlenmemişse diğer hükümlerin geçerliliği bundan etkilenmez. Geçersiz hükümler tamamlayıcı sözleşme yorumu yoluyla geçersiz hükümde taraflarca hedeflenen ekonomik amaca en yakın bir hükümle değiştirilir. Aynı durum olası yasal boşlukların doldurulması için de geçerlidir.

18. ABD’li kullanıcılar için / For United States Users: Trademarks and Intellectual Property

18.1.Trademarks. Orderfox and all other graphics, logos, page headers, button icons, scripts, service names and other content that we use, manage or control are trademarks, registered trademarks or trade dress of ours or our subsidiaries, officers, employees, independent contractors, suppliers, representatives, licensors, licensees, successors, assigns, agents, partners, or other affiliates (collectively “Affiliates”) in the United States or other countries or both. No one may use these trademarks or trade dress in connection with any product or service that is not our product or service without our express written permission. All other trademarks that appear on the Website are the property of their respective owners, who may or may not be affiliated with, connected to, or sponsored by us or any of our Affiliates.

18.2.Copyright. Except for content under license to us, we claim copyright and all copyright protection afforded, under international law and United States law relating to all text, graphics, logos, button icons, images, audio clips, digital downloads, data compilations, software (ours or our software suppliers), and all other content on the Website. The compilation of all content on the Website is our exclusive property, and it is similarly protected. We also claim a copyright, and all copyright protection afforded, under international law and United States law to all material described in the trademarks section above. Your access to all information and content located on the Website is strictly permitted through the license granted to you under these Terms of Use. Except for the license granted to you and for the licenses granted to us in these Terms of Use, all rights, title, and interest in content, in all languages, formats, and media throughout the world, including all copyrights, are and will continue to be the exclusive property of ourselves and other parties. Except as permitted by these Terms of Use, you are prohibited from modifying, copying, distributing, displaying, publishing, selling, licensing, creating derivative works, or otherwise exploiting any content available on or through the Website without our prior written permission, or in the case of content owned by a third party, without first receiving permission from the owner of that content. You may not alter or remove any trademark, copyright or other notice from copies of the content.

18.3.Infringement Claims. We respect the intellectual property of others and ask that Users do the same. In connection with the Website, we have adopted and implemented a Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) policy respecting intellectual property that provides for the removal of any infringing or unauthorized materials and for the termination of a User’s ability to use our Website, in appropriate circumstances, if we determine that a User is infringing on the intellectual property rights of others. If you believe that a User is, through the use of the Website, unlawfully infringing by submitting unauthorized content, and wish to have the allegedly infringing or unauthorized material removed, the following information in the form of a written notification (pursuant to 17 U.S.C. § 512) must be provided to our designated copyright agent (“Designated Agent”): your physical or electronic signature; identification of the works or rights that you claim to have been infringed; identification of the content on the Website that you claim is infringing and that you request us to remove; sufficient information to permit us to locate such content; your address, telephone number, and e-mail address; a statement that you have a good faith belief that use of the objectionable content is not authorized by the copyright or other rights owner, its agent, or the law; and a statement that the information in the notification is accurate, and that, under penalty of perjury, you are either the owner of the copyright or other right that has allegedly been infringed or violated or that you are authorized to act on behalf of the copyright or other rights owner. Note that, pursuant to 17 U.S.C. § 512, any misrepresentation of material fact in a written notification automatically subjects the complaining party to liability for any damages, costs, and attorney’s fees incurred by us in connection with the written notification and allegation of copyright infringement.

18.4.Our Designated Agent is:
Dr. Wilhelm Klagian
Orderfox AG
Industriering 3
9491 Ruggell
Principality of Liechtenstein
info@orderfox.com

19. ABD’li kullanıcılar için / For United States Users: Compliance

19.1.You represent and warrant that you shall comply with all applicable laws, statutes, ordinances, and regulations regarding use of the Website, regardless of your geographic location. We will cooperate with law enforcement agencies in any investigation of alleged unlawful activity of which we are made aware of regarding the use of our Website and may contact law enforcement if we are made aware of any use of our Website which potentially violates any applicable laws, statutes, ordinances, or regulations. We make no representation that the Website is operated in accordance with the laws or regulations of, or governed by nations other than the Principality of Liechtenstein.

19.2.By accessing the Website you certify that you meet your country’s and our express age and other eligibility requirements for use of the Website. Those who access or use the Website do so of their own volition and are entirely responsible for compliance with applicable law.

top-button