logo

Već ste registrirani? Prijava

Popunite obrazac i krenite!

Podaci o poduzeću Korisnički podaci Profil tvrtke
Djelatnost*
 • CNC-obrada metala
 • CNC-obrada drveta
To je obvezno polje
To je obvezno polje
To je obvezno polje
To je obvezno polje
To je obvezno polje
To je obvezno polje
To je obvezno polje
To je obvezno polje
To je obvezno polje

Podaci o poduzeću

Prvi korak za veći poslovni uspjeh.
 • Bez provizije
 • Stalno novi nalozi i dobavljači
 • Odmah raspoloživi kapaciteti i CNC nalozi
Oslovljavanje*
To je obvezno polje
To je obvezno polje
To je obvezno polje
To je obvezno polje
To je obvezno polje
To je obvezno polje

Sigurnost lozinke

Korisnički podaci

Sa nekoliko koraka digitalizirate Vaše radne procese.
 • Izravna komunikacija između nalogodavca i nalogoprimca
 • Sve informacije u stvarnom vremenu
 • Transparentnost Vaših naloga
Možemo Vam poslati informacije o uslugama, koje su slične onima, koje Vi koristite. U svako vrijeme možete proturječiti (nputem e-pošte na info@orderfox.com). Pri tome Vam osim troškova prijenosa prema osnovnim tarifama ne nastaju nikakvi drugi troškovi. Ostale informacije u našoj izjavi o zaštiti podataka.
To je obvezno polje
Industrije*
To je obvezno polje
Tehnologije*
To je obvezno polje
Materijali*
To je obvezno polje Izaberite molimo Vas i najmanje jedan drveni materijal. Izaberite molimo Vas i najmanje jedan metalni materijal.
Certifikati
To je obvezno polje

Profil tvrtke

Profitirajte od Vašeg sadržajnog profila tvrtke.
 • Veće poslovne mogućnosti kod potpunih profila tvrtke
 • Sve prednosti Vašeg poduzeća na jednom mjestu
 • Bolje šanse za dobivanje naloga kroz potpuni park strojeva

Hvala na prijavi!

Uskoro ćete na svoju adresu e-pošte primiti poveznicu za aktivaciju. Slijedite poveznicu kako biste aktivirali svoj račun.