logo

Ste už zaregistrovaní? Prihlásenie

Veľa výhod pre Váš podnik!

 • Digitálny proces verejnej súťaže

  Jednoduchý, efektívny proces verejnej súťaže bez nákladov za provízie

 • Optimalizácia Vašej siete dodávateľov

  Automatizovaná a nepretržitá aktualizácia

 • Rýchlo k hotovému CNC dielu

  Jednoduchý prístup k voľným kapacitám pre výrobcov s CNC strojmi

 • Optimalizácia Vašich kapacít

  Vyťaženie Vášho podniku pri nízkom vyťažení kapacít vďaka okamžite dostupným zákazkám

 • Istota pre Vašu výrobu

  Presunutie zákazky pri príliš vysokom vyťažení, resp. pri výpadku stroja

 • Vysoké vyťaženie

  Vhodné zákazky pre Váš strojový park vďaka Push Notifications

 • Cloudové riešenie

  Údaje a informácie v reálnom čase prostredníctvom digitálnych procesov a plne automatizované priebehy

 • Globálne zosieťovanie

  Digitálna prezentácia Vášho podniku s obsažným firemným profilom