logo

Har du redan registrerat dig? Inloggning

Många fördelar för ditt företag!

 • Digitalt upphandlingsförfarande

  Enklare, effektivare upphandlingsprocess utan provisionskostnader

 • Optimering av ditt leverantörsnätverk

  Automatiserad och löpande uppdatering

 • Snabbt till den färdiga CNC-delen

  Enkel åtkomst till ledig kapacitet hos CNC-tillverkare

 • Optimering av din kapacitet

  Utnyttja ditt företag vid nedgångar i efterfrågan genom omedelbart tillgängliga uppdrag

 • Säkerhet för din produktion

  Lägg ut jobb vid för hög belastning eller maskinfel

 • Högre belastning

  Passande uppdrag för din maskinpark genom pushmeddelanden

 • Molnlösning

  Data och information i realtid genom digitala processer och helautomatiska förfaranden

 • Globalt nätverk

  Digital presentation av ditt företag med en tydlig firmaprofil